Vrijwillig aan de slag?

Vrijwilligerswerk is een waardevolle aanvulling op de professionele zorg. Vrijwilligers dragen bij aan een warme huiselijke sfeer en kunnen extra persoonlijke aandacht geven aan onze bewoners. In onze woonzorgcentra zijn ruim 200 vrijwilligers actief. Zij spelen een belangrijke rol bij activiteiten in het dagelijks leven, denk hierbij aan activiteiten met bewoners, in het restaurant, het besturen van de rolstoelbus, koffieschenken, bezoekvrijwilliger bij bewoners, wandelvrijwilliger etc.

In onze 4 woonzorgcentra wonen voornamelijk ouderen met een zorgindicatie. Onze woonzorgcentra staan in de wijk en in de wereld. Onze vrijwilligers hebben een zeer diverse achtergrond, afkomst en leeftijd. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten, waardoor ieder op zijn eigen manier onze bewoners iets kan bieden. De motivatie voor vrijwilligerswerk verschilt ook per persoon: iets voor een ander doen, iets teruggeven aan de mensen die ons land opgebouwd hebben, een zinvolle dag invulling, de Nederlandse taal oefenen, werkervaring opdoen.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!

Libertas Leiden is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met geduld, begrip en belangstelling voor onze doelgroep.

We vragen geen specifieke diploma’s of talenten, wel een hart voor de oudere medemens, interesse in hen en een open, vriendelijke en respectvolle houding. Ook is een basisbeheersing van de Nederlandse taal vereist en is het voor de continuïteit prettig als de vrijwilliger minimaal een aantal maanden wil blijven. Vrijwilligers participeren nooit in de persoonlijke verzorging van bewoners, maar ondersteunen altijd medewerkers.

Vrijwilliger worden bij Libertas Leiden?

Neem gerust contact op met Rianne Wille, coördinator vrijwilligers via r.wille@libertasleiden.nl of mobiel 06 131 248 91 (ma t/m do).

Voor bemiddeling naar vrijwilligerswerk bij maatschappelijke, culturele en sportinstellingen in Leiden kan men terecht bij iDOE, ons contactpunt voor vrijwillige inzet.