Casemanagement dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte. Mensen met een vermoeden van dementie of mensen waar de diagnose dementie is gesteld kunnen een vaste begeleider toegewezen krijgen.

Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes maken. Zo helpt de casemanager dementie u en uw naasten om te gaan met de gevolgen van dementie in het dagelijks leven zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol bij het inventariseren van de zorgvraag, signaleren van mogelijke problemen en biedt zij ondersteuning bij het voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen van het ziektebeeld. Zij doet dit in nauwe afstemming met u, uw huisarts en andere hulpverleners.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij Gerda Schoneveld, Delphine Nyirabahizi, Rianne Wille of Michelle van der Jagt. De casemanagers dementie zijn goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving op het gebied van zorg.

Kosten

Iedereen met de diagnose dementie heeft recht op ondersteuning van een casemanager dementie. De kosten worden vergoed door de basisverzekering en op termijn, wanneer langdurige zorg nodig is, door de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van het casemanagement dementie kan uw huisarts of de instelling waar de diagnose dementie is gesteld u aanmelden. U kunt ook zelf contact opnemen met onze klantenservice voor het aanvragen van een casemanager.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over zorg bij dementie kunt u bellen met de klantenservice op het telefoonnummer 071 516 81 68 of stuur een e-mail naar klantenservice@libertasleiden.nl.
Casemanagers dementie

vlnr: Michelle van der Jagt, Rianne Wille, Gerda Schoneveld, Delpine Nyirabahizi

Alzheimer café Leiden

Het Alzheimer Café is de plek om informatie te krijgen en ervaringen uit te wisselen over dementie. Het Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. Bekijk hier het jaarprogramma met maandelijkse bijeenkomsten.