Casemanagement dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte. Mensen met een vermoeden van dementie of mensen waar de diagnose dementie is gesteld kunnen een vaste begeleider toegewezen krijgen.

Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes maken. Zo helpt de casemanager dementie u en uw naasten om te gaan met de gevolgen van dementie in het dagelijks leven zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol bij het inventariseren van de zorgvraag, signaleren van mogelijke problemen en biedt zij ondersteuning bij het voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen van het ziektebeeld. Zij doet dit in nauwe afstemming met u, uw huisarts en andere hulpverleners.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij Wilrieke Wildeman, Gerda Schoneveld of Rianne Wille. De casemanagers dementie zijn goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving op het gebied van zorg.

Kosten

Iedereen met de diagnose dementie heeft recht op ondersteuning van een casemanager dementie. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. In sommige situaties wordt de casemanager vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en bent u een eigen bijdrage verschuldigd.

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van het casemanagement dementie kan uw huisarts of de instelling waar de diagnose dementie is gesteld u aanmelden. U kunt ook zelf contact opnemen met onze klantenservice voor het aanvragen van een casemanager.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over zorg bij dementie kunt u bellen met de klantenservice op het telefoonnummer 071 516 81 68 of stuur een e-mail naar klantenservice@libertasleiden.nl.

Alzheimer Café

Alzheimer Café bijeenkomsten tot september 2020 geannuleerd i.v.m. coronavirus

Gezien de verscherping van de maatregelen van de Regering ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus en de kwetsbaarheid van onze doelgroep, heeft het bestuur van de afdeling Zuid-Holland Noord besloten alle Alzheimer Café bijeenkomsten tot 1 september 2020 te annuleren.

We vinden het heel jammer dat we dit besluit moeten nemen, maar we rekenen op uw medewerking en begrip. Wij hopen in het nieuwe seizoen de deuren van onze Cafés weer te kunnen openen en alle bezoekers weer een warm welkom te kunnen heten.

Voor vragen van algemene aard verwijzen we u graag naar de websites dementie.nl ,  alzheimernederland.nl of de Alzheimertelefoon: 0800-5088.

Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen met vragen over dementie. De sfeer is informeel en gemoedelijk. Hier kun je, met of zonder je naaste, in contact komen met lotgenoten. Er zijn ook professionele hulpverleners aanwezig, die je vragen kunt stellen. Elke bijeenkomst staat een thema centraal.

De avond begint met een 30 minuten durend interview met een deskundige, gevolgd door een pauze. Vaak is er livemuziek. Na de pauze kun je een halfuur vragen stellen en met elkaar discussiëren. Er is gelegenheid om onderling een praatje te maken en wat te drinken.
De locatie is SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te Leiden.

Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het Alzheimer Café.