Samenwerkende partijen

Libertas Leiden werkt samen met verschillende organisaties binnen en buiten de regio Leiden.

Branche organisaties:

Actiz

Fondsen

Gemeente Leiden

Huisartsen en apotheken

Landelijke toezichthoudende organen:

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorginstituut Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit, Autoriteit Persoonsgegevens en Arbeidsinspectie

Netwerkorganisaties:

Transmuralis, Care2Care, Knooppunt ketenzorg, Reos, Sleutelnet, AVANT

Organisaties in het Sociaal Domein:

Radius, Gemiva, Binnenvest, Stichting MEE, Kwadraad, JES Rijnland; Portaal, De Sleutels, Ons Doel, DZB

Zorginstellingen:

Alrijne Ziekenhuis, LUMC, Topaz, Marente, Wijdezorg, ActiVite, GGZ Rivierduinen, Florence, Roomburgh, Procura, Rijnlands Revalisatiecentrum.

Zorgverzekeraars en Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

.