Tevredenheid

Cliënttevredenheid

Het onderzoek naar de tevredenheid onder cliënten is bij Libertas Leiden een continue proces. Dit onderzoek bestaat uit vragen die thuis bij de cliënt, via de I-pad worden ingevuld (zowel tijdens de periode van zorgverlening maar ook als de zorgverlening stopt). Hierdoor wordt er gemonitord hoe de cliënten over de zorgverlening van Libertas Leiden denken en ook hoe we de zorgverlening verder kunnen verbeteren. Op dit moment is het tevredenheidscijfer 8.2. Dit cijfer is gebaseerd op de Net Promotor Score (NPS).

Best beoordeelde wijkvoorziening

RodeKersen is een reviewsystematiek voor wijkvoorzieningen als buurthuizen, cultuurcentra, brede scholen en andere multifunctionele accommodaties. Het geeft inzicht in tevredenheid van gebruikers en de maatschappelijke impact van wijkvoorzieningen.

In december 2018 won Huis van de Buurt Vogelvlucht de Rode Kers, Huis van de Buurt de Kooi ontving de derde prijs.