Sociaalwijkteam Leiden

Wat doet Sociaal wijkteam Leiden?

Het Sociaal wijkteam Leiden is er voor iedereen met vragen of zorgen. U kunt bij ons terecht met vragen of problemen over uw relatie en gezin, over wonen, werken en geldzaken of verlies en rouw. Ook kunnen wij helpen bij ruzie en geweld, met psychische gezondheid of met zelfstandig leven.

In Leiden zijn zeven Sociale wijkteams. De Coöperatie Sociale wijkteams Leiden bestaat sinds 2017 en werkt in opdracht van de gemeente Leiden. De Coöperatie is opgericht door vier organisaties: Kwadraad, Radius, MEE Zuid-Holland Noord en Libertas Leiden. De directeuren van deze vier organisaties vormen het bestuur van de Coöperatie. De directeur van de Coöperatie legt verantwoording af aan het bestuur.

De medewerkers van de wijkteams zijn in dienst van deze vier organisaties en van de gemeente Leiden. Zij nemen samen veel deskundigheid mee, zoals maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg, ouderenadvies, welzijnswerk, participatie door (betaalde of vrijwillige) arbeid, leven met een beperking, etc.

Meer informatie leest u op www.sociaalwijkteam.nl