Disclaimer

Deze website is eigendom van Libertas Leiden.

Stichting Libertas Leiden
Rijnsburgersingel 60
Postbus 271
2300 AG Leiden
071 516 81 69
info@libertasleiden.nl
Kamer van Koophandel: 28111649

Libertas Leiden wijst u op het volgende ten aanzien van het gebruik van de website:

Inhoud

De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste en/of onvolledige informatie op staat. Libertas Leiden en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website. Wij stellen het op prijs als u ons informeert via e-mail klantenservice@libertasleiden.nl als u eventuele onjuistheden ontdekt

Auteursrechten

Alle werken en informatie op de website van Libertas Leiden alsmede de website zelf vallen onder het auteursrecht. Een gebruiker mag de werken en informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Het is niet toegestaan om de website, of gedeelten daarvan openbaar te maken, zoals (maar niet beperkt tot) verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan. Dit geldt zowel voor de teksten als het beeldmateriaal.

Privacy

Libertas Leiden gaat zeer zorgvuldig om met gegevens van relaties. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. U kunt de door u verstrekte gegevens ten allen tijde laten wijzigen.

Cookies en statistieken

Libertas Leiden maakt gebruik van ‘cookies’. Hiermee kunnen wij informatie over de internetgebruikers bijhouden en inspelen op de wensen van de internetgebruiker. Algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren. . Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Websites van andere organisaties

Op onze website treft u links aan naar andere websites. Deze zijn uitsluitend bedoeld als informatiebron. De websites zijn met zorg geselecteerd, maar Libertas Leiden kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld voor de inhoud en de manier waarop die organisaties met uw gegevens omgaan.

Links

Het is toegestaan om een link naar de website van Libertas Leiden of onderdelen daarvan te plaatsen. Voorwaarde daarvoor is dat de goede naam van Libertas Leiden daarmee niet wordt aangetast.