Meedenken en meepraten

Medewerkers, cliënten en hun naasten krijgen alle ruimte om mee te praten en maken hier graag gebruik van. Voor Libertas Leiden is deze inbreng van groot belang. Het levert waardevolle informatie op, leidt tot verbeteringen en vormt de basis voor nieuw beleid.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Libertas Leiden bestaat uit:

 • Ben Noorlander, voorzitter
 • Marian Hoeber
 • Janny Tuinman
 • Wien Pijnenburg

Allen hebben ervaring in zorg en welzijn vanuit verschillende invalshoeken. De Cliëntenraad heeft een belangrijke wettelijke taak. De Cliëntenraad adviseert onder andere over het strategisch- en organisatieplan, het cliënttevredenheidsonderzoek en de begroting. De kennismaking met alle locaties van Libertas Leiden heeft de Cliëntenraad een goede indruk gegeven over hoe onze cliënten op de verschillen

Ondernemingsraad

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden is een ondernemer die een (of meerdere) onderneming(en) heeft met 50 of meer medewerkers verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

De bevoegdheden van de ondernemingsraad liggen voornamelijk bij personele aangelegenheden, waarover de OR instemmingsrecht heeft volgens artikel 27 van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en bij organisatie gerelateerde aangelegenheden, waarover de OR adviesrecht heeft volgens artikel 25 van de WOR. De gesprekspartner van de OR is altijd de bestuurder. De relatie tussen de OR en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, hetgeen resulteert in een transparante en prettige samenwerking.

De ondernemingsraad heeft een zittingstermijn van 3 jaar, waarna alle OR leden aftreden en al dan niet verkiesbaar zijn. De OR bestaat uit 13 leden en is op de volgende wijze verdeeld.De Ondernemingsraad bestaat per 1 april 2018 uit de volgende leden:

 • Sjuul Paauw (voorzitter), sociaal werker wijk, Sector Ondersteuning en Participatie
 • Shosannah Vroomans (secretaris), geestelijk verzorger, Sector Wonen met Zorg
 • Marion van As, (penningmeester), zorgconsulent, Klantenservice
 • Rianne Wille (notulist), coördinator Vrijwilligers, Sector Wonen met Zorg
 • Inge Elseman, verpleegkundige, Sector Thuiszorg
 • Jaimy Hartevelt, sociaal werker, Sector Ondersteuning en Participatie
 • John Witteman, sociaal werker en projectmedewerker iDOE, Sector Ondersteuning en Participatie
 • Joke Stil, diëtist, Sector Wonen met Zorg
 • Petra Ruis, coördinator Hotelservices, Sector Wonen met Zorg
 • Carina Bösker, teammanager Zorg, Sector Thuiszorg
 • Sydney Boot, verpleegkundige, Sector Thuiszorg

In zijn reglement heeft de OR vastgesteld dat medewerkers die minimaal 6 maanden in dienst zijn, zich verkiesbaar mogen stellen als lid van de OR. Medewerkers die minimaal 3 maanden in dienst zijn, hebben het recht om tijdens de verkiezingen hun stem uit te brengen op een kandidaat OR lid van de locatie waar hij of zij werkzaam is.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en zet zich in voor de kwaliteit van zorg voor cliënten. De cliëntenraad is bereikbaar via e-mailadres clientenraad@libertasleiden.nl.

Wij zoeken:

Enthousiaste en gemotiveerde leden voor onze Cliëntenraad.
Heeft u interesse en wilt u meer weten?
Bekijk hier de vacature.