Meedenken en meepraten

Medewerkers, cliënten en hun naasten krijgen alle ruimte om mee te praten en maken hier graag gebruik van. Voor Libertas Leiden is deze inbreng van groot belang. Het levert waardevolle informatie op, leidt tot verbeteringen en vormt de basis voor nieuw beleid.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het cliëntenbelang inbrengt bij Libertas Leiden. De raad adviseert het management over de zorgverlening, en behartigt de belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de woonzorgcentra en thuiszorg. De raad biedt cliënten en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over belangrijke zaken die hen aangaan.

De cliëntenraad is uw stem in de organisatie. Wij proberen zo goed mogelijk contact met u te onderhouden. Zo verkrijgen wij kennis van uw ervaringen en uw eventuele verbeterpunten. Persoonlijke klachten kan een cliëntenraad niet behandelen, hiervoor is de klachtenprocedure opgesteld.

De cliëntenraad denkt onder andere mee over:

 • veiligheid & hygiëne
 • bejegening
 • voeding
 • activiteitenaanbod en welzijn
 • aanstellen van leidinggevenden
 • huisregels in de instelling
 • ingrijpende verbouwing/nieuwbouw
 • afspraken over aanvullende diensten etc.

De cliëntenraad van Libertas Leiden bestaat uit:

 • Rob Kragten, interim-voorzitter tot 1 september 2032
 • Janny Tuinman
 • Wien Pijnenburg
 • Ilse Klink – aspirant lid
 • Elsa Venier – aspirant lid

Allen hebben ervaring in zorg en welzijn vanuit verschillende invalshoeken.

Janny Tuinman, ‘Na mijn pensionering als verpleegkundige, vind ik het fijn om als lid van de Cliëntenraad, nog een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg. De ervaring die ik heb verworven in ziekenhuis, thuiszorg en huisartsenpraktijk, komt mij goed van pas om een beeld te kunnen vormen van de vraagstukken waar een zorginstelling voor staat. Vanuit dit oogpunt en door het contact met de cliënten, kan ik meedenken in het beleid om het belang voor de cliënten daarbij te behartigen! Ik doe het met plezier en voel me betrokken bij de instelling!’ Janny is vertegenwoordiger voor De Parelvissers

Rob Kragten maakt sinds december 2020 deel uit van de Cliëntenraad Libertas Leiden. ‘Ik ben de vertegenwoordiger van de Lorentzhof. Daar schuif ik aan bij het bewonersoverleg dat een aantal per jaar wordt georganiseerd. De uitkomst van dat overleg neem ik mee naar de Cliëntenraad. Tussendoor loop ik ook geregeld bij de Lorentzhof naar binnen om een praatje te maken met de bewoners en dat is heel gezellig’.

Wien Pijnenburg, is sinds september 2016 lid van de cliëntenraad van Libertas Leiden. ‘Ik ben 44 jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Tijdens die werkzaamheden heb ik verschillende functies vervuld van medewerker aan het bed tot een directeursfunctie in een klein verzorgingshuis. Vanuit deze achtergrond denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de cliëntenraad. Rijn en Vliet is het huis dat mag ik vertegenwoordigen namens de cliëntenraad. Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn wat er speelt ben ik bij het bewonersoverleg aanwezig. Ook een dag meelopen geeft je een beeld over het reilen en zeilen in het huis. Om nog meer te weten te komen van wat er speelt zou ik het fijn vinden wanneer ook mantelzorgers van de PG bewoners aan zouden schuiven bij het bewonersoverleg’.

Ondernemingsraad

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden is een ondernemer die een (of meerdere) onderneming(en) heeft met 50 of meer medewerkers verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

De bevoegdheden van de ondernemingsraad liggen voornamelijk bij personele aangelegenheden, waarover de OR instemmingsrecht heeft volgens artikel 27 van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en bij organisatie gerelateerde aangelegenheden, waarover de OR adviesrecht heeft volgens artikel 25 van de WOR. De gesprekspartner van de OR is altijd de bestuurder. De relatie tussen de OR en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, hetgeen resulteert in een transparante en prettige samenwerking.

De ondernemingsraad heeft een zittingstermijn van 3 jaar, waarna alle OR leden aftreden en al dan niet verkiesbaar zijn. De OR bestaat uit 12 leden (13 zetels) en is op de volgende wijze verdeeld. De Ondernemingsraad bestaat per 1 oktober 2022 uit de volgende leden:

 • Joke Stil (voorzitter), diëtist, Sector Wonen met Zorg
 • Daryl Willemstein (vice voorzitter), locatieverpleegkundige, Sector Wonen met Zorg
 • Marion van As, (penningmeester), zorgconsulent, Klantenservice
 • Gerda Schoneveld. casemanager dementie, Sector Thuiszorg
 • Petra Ruis, coördinator Hotelservices, Sector Wonen met Zorg
 • Antje Florijn, applicatiebeheerder, ICT
 • Tineke van Kan , planner en verzorgende IG, Sector Thuiszorg
 • Joke Abswoude, planner en verzorgende IG, Sector Wonen met Zorg
 • Sandy Dool, verpleegkundige, Sector Wonen met Zorg
 • Jaap de Mink, leerling verpleegkunde (niveau 4), Sector Thuiszorg en Sector Wonen met Zorg
 • Natasja Langelaan, wijkverpleegkundige, Sector Thuiszorg
 • Roos van het Veld, verpleegkundige, Sector Thuiszorg

De OR wordt ondersteund door Ramon van ’t Wout.

In zijn reglement heeft de OR vastgesteld dat medewerkers die minimaal 3 maanden in dienst zijn, zich verkiesbaar mogen stellen als lid van de OR. Medewerkers die minimaal 3 maanden in dienst zijn, hebben het recht om tijdens de verkiezingen hun stem uit te brengen op een kandidaat OR lid.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en zet zich in voor de kwaliteit van zorg voor cliënten. De cliëntenraad is bereikbaar via e-mailadres clientenraad@libertasleiden.nl.

Wij zoeken:

Enthousiaste en gemotiveerde leden voor onze Cliëntenraad.
Heeft u interesse en wilt u meer weten?
Bekijk hier de vacature.