Meedenken en meepraten

Medewerkers, cliënten en hun naasten krijgen alle ruimte om mee te praten en maken hier graag gebruik van. Voor Libertas Leiden is deze inbreng van groot belang. Het levert waardevolle informatie op, leidt tot verbeteringen en vormt de basis voor nieuw beleid.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het cliëntenbelang inbrengt bij Libertas Leiden. De raad adviseert het management over de zorgverlening, en behartigt de belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de woonzorgcentra en thuiszorg. De raad biedt cliënten en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over belangrijke zaken die hen aangaan.

De cliëntenraad is uw stem in de organisatie. Wij proberen zo goed mogelijk contact met u te onderhouden. Zo verkrijgen wij kennis van uw ervaringen en uw eventuele verbeterpunten. Persoonlijke klachten kan een cliëntenraad niet behandelen, hiervoor is de klachtenprocedure opgesteld.

De cliëntenraad denkt onder andere mee over:

 • veiligheid & hygiëne
 • bejegening
 • voeding
 • activiteitenaanbod en welzijn
 • aanstellen van leidinggevenden
 • huisregels in de instelling
 • ingrijpende verbouwing/nieuwbouw
 • afspraken over aanvullende diensten etc.

De cliëntenraad van Libertas Leiden bestaat uit:

 • Ben Noorlander, voorzitter
 • Marian Hoeber
 • Janny Tuinman
 • Wien Pijnenburg
 • Rob Kragten (aspirant CR-lid)

Allen hebben ervaring in zorg en welzijn vanuit verschillende invalshoeken.

Ondernemingsraad

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden is een ondernemer die een (of meerdere) onderneming(en) heeft met 50 of meer medewerkers verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

De bevoegdheden van de ondernemingsraad liggen voornamelijk bij personele aangelegenheden, waarover de OR instemmingsrecht heeft volgens artikel 27 van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en bij organisatie gerelateerde aangelegenheden, waarover de OR adviesrecht heeft volgens artikel 25 van de WOR. De gesprekspartner van de OR is altijd de bestuurder. De relatie tussen de OR en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, hetgeen resulteert in een transparante en prettige samenwerking.

De ondernemingsraad heeft een zittingstermijn van 3 jaar, waarna alle OR leden aftreden en al dan niet verkiesbaar zijn. De OR bestaat uit 12 leden (13 zetels) en is op de volgende wijze verdeeld. De Ondernemingsraad bestaat per 28 januari 2021 uit de volgende leden:

 • Daryl Willemstein (vice voorzitter), locatieverpleegkundige, Sector Wonen met Zorg
 • Joke Stil (secretaris), diëtist, Sector Wonen met Zorg
 • Marion van As, (penningmeester), zorgconsulent, Klantenservice
 • Rianne Wille (notulist), coördinator Vrijwilligers, Sector Wonen met Zorg
 • Petra Ruis, coördinator Hotelservices, Sector Wonen met Zorg
 • Antje Florijn, applicatiebeheerder, ICT
 • Ramon van ’t Wout, beleidsadviseur, Beleidsondersteuning
 • Tineke van Kan , planner en verzorgende IG, Sector Thuiszorg

In zijn reglement heeft de OR vastgesteld dat medewerkers die minimaal 6 maanden in dienst zijn, zich verkiesbaar mogen stellen als lid van de OR. Medewerkers die minimaal 3 maanden in dienst zijn, hebben het recht om tijdens de verkiezingen hun stem uit te brengen op een kandidaat OR lid.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en zet zich in voor de kwaliteit van zorg voor cliënten. De cliëntenraad is bereikbaar via e-mailadres clientenraad@libertasleiden.nl.

Wij zoeken:

Enthousiaste en gemotiveerde leden voor onze Cliëntenraad.
Heeft u interesse en wilt u meer weten?
Bekijk hier de vacature.