Vrienden van Libertas Leiden

Stichting Vrienden van Libertas Leiden zet zich in om iets extra’s te bieden aan de bewoners en cliënten van Libertas Leiden. Dit doet de stichting door geld beschikbaar te stellen voor sociale en ontspannende activiteiten en/of materialen die deze activiteiten mogelijk maken en waar Libertas Leiden zelf geen extra budget voor heeft.

De financiering van de zorg voor bewoners en cliënten van verzorgingshuizen gebeurt vanuit de WLZ. De overheid ziet het welzijn van bewoners en cliënten niet als eerste prioriteit. De belangrijkste prioriteit in de verzorgingshuizen vinden zij de zorg aan het bed. De Stichting Vrienden van Libertas Leiden zet zich in, eventueel met behulp van diverse fondsen en instanties, om een bijdrage te leveren aan het welzijn van bewoners en cliënten. Zij zet zich in voor de extraatjes, die spreekwoordelijke ‘kers op de taart’.

Hoe kunt u helpen?

Met uw gift maakt u het leven van bewoners/cliënten van Libertas Leiden nog plezieriger. De Stichting Vrienden van Libertas Leiden gedenken in een nalatenschap is eveneens een uitstekende manier om het werk van de stichting in de toekomst te ondersteunen.

Doneren

U kunt het gewenste bedrag overmaken naar rekeningnummer: NL51 SNSB 0705676374 t.n.v. Stichting Vrienden van Libertas Leiden.

U kunt uw financiële gift/schenking oormerken door bijvoorbeeld aan te geven dat de gift ten goede dient te komen aan een specifieke locatie of actie van Stichting Libertas Leiden.

Op deze pagina ziet u rechts ook enkele voorbeelden van gerealiseerde wensen.

ANBI status

De Stichting Vrienden van Libertas Leiden is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

– Giften aan een ANBI mogen afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting;
– Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
– Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Meer informatie over deze regeling leest u op www.anbi.nl.

Ontstaan Stichting Vrienden van Libertas Leiden

In 2005 is er een steunstichting opgericht voor zorgcentrum Lorentzhof. In 2013 is deze omgezet in een steunstichting van Libertas Leiden, omdat Lorentzhof onderdeel werd van de sector Wonen met Zorg van Libertas Leiden, een sector bestaande uit 4 locaties.

Meer weten?

U kunt contact met ons opnemen via een email aan vrienden@libertasleiden.nl

Het bestuur stelt zich voor

Stichting vrienden Libertas Leid

v.l.n.r. Wies Roodt(zittend), Gerda van Weerlee, Roland Bonthond, Roy Klerks(zittend), Magda Louwerse

Roy Klerks
Jaren geleden was ik lid van het Bestuur van Zorgcentrum Lorentzhof en daarna lid van de Raad van toezicht van Libertas Leiden. Toen ik gevraagd werd voorzitter van de Stichting Vrienden van Libertas Leiden te worden, heb ik daar nauwelijks over behoeven na te denken. Ik hoop samen met de andere bestuursleden iets te kunnen betekenen voor de bewoners/cliënten van de mooie zorginstelling die Libertas Leiden is.

Magda Louwerse
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Magda Louwerse, ik heb 18 jaar als manager Welzijn bij Lorentzhof, later Libertas Leiden gewerkt. Tijdens die periode was ik ook secretaris van de Vriendenstichting en dat ben ik na mijn pensionering gebleven. Ik weet hoe belangrijk het is om binnen de mogelijkheden die iemand (nog) heeft, deel te nemen aan activiteiten binnen- maar ook buitenshuis. Zaken die wij, zolang we gezond zijn, gewoon en normaal vinden zijn dat voor bewoners van een zorginstelling, helemaal niet. Graag willen wij, als Vriendenstichting, een bijdrage leveren aan zaken die het leven voor de bewoners/cliënten van Libertas Leiden veraangenamen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen!

Ronald Bonthond
Vanwege mijn financiële achtergrond ben ik gevraagd om het penningmeesterschap van de Vriendenstichting van Libertas Leiden op me te nemen. Ik kom niet uit de zorg of uit het vrijwilligers werk bij Libertas Leiden. Daarnaast zal ik me verdiepen in de doelgroep, zodat deze groep nog beter bediend kan worden.

Gerda van Weerlee
Bijna 25 jaar heb ik in verschillende functies bij Libertas Leiden gewerkt. Mijn passie tijdens mijn werkzame leven is altijd geweest om op te komen voor de mensen die dat zelf niet kunnen, ze ondersteuning en begeleiding te geven om in zorg- en welzijnsland de weg te vinden zodat hun leven aangenamer wordt. Dit is ook de reden dat ik toegetreden ben tot het bestuur van de Vriendenstichting waar ik iets extra’s kan doen voor de bewoners/cliënten van Libertas Leiden.

Wies Roodt
Sinds 1974, tot aan mijn pensioen, ben ik werkzaam geweest in verschillende verpleeghuizen en verzorgingshuizen. In de Bezigheidstherapie, de Activiteitenbegeleiding en zoals het later ging heten bij Welzijn. Zo ook bij Rijn en Vliet en Robijnhof.
Steeds zoeken naar en organiseren van activiteiten die pasten bij de verschillende bewoners. Dit steeds met veel plezier en voldoening.
Op dat vlak hoop ik bij de Vrienden van Libertas Leiden mee te kunnen denken over hoe wensen die door bewoners, familie en personeel worden ingediend, financieel te realiseren zijn

Gerealiseerde wensen:

Rolstoelbus

Financieel overzicht

Kunt u opvragen via  vrienden@libertasleiden.nl