Vrienden van Libertas Leiden

Stichting Vrienden van Libertas Leiden zet zich in om iets extra’s te bieden aan de bewoners en cliënten van Libertas Leiden. Dit doet de stichting door geld beschikbaar te stellen voor sociale en ontspannende activiteiten en/of materialen die deze activiteiten mogelijk maken en waar Libertas Leiden zelf geen extra budget voor heeft.

Waarom vriend worden

De financiering van de zorg voor bewoners en cliënten van verzorgingshuizen gebeurt vanuit de WLZ. De overheid ziet het welzijn van bewoners en cliënten niet als eerste prioriteit. De belangrijkste prioriteit in de verzorgingshuizen vinden zij de zorg aan het bed. De Stichting Vrienden van Libertas Leiden zet zich in, eventueel met behulp van diverse fondsen en instanties, om een bijdrage te leveren aan het welzijn van bewoners en cliënten. Zij zet zich in voor de extraatjes, die spreekwoordelijke ‘kers op de taart’.

ANBI status

De stichting Vrienden van Libertas Leiden is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

– Giften aan een ANBI mogen afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting;
– Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
– Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Meer informatie over deze regeling leest u op www.anbi.nl.

Doelstelling van de Vriendenstichting

Het werven, beheren en aanwenden van gelden ten behoeve van de te Leiden gevestigde instellingen beheerd en/of geëxploiteerd door de te Leiden gevestigde Stichting Libertas Leiden en het bevorderen van de belangen van Stichting Libertas Leiden in het algemeen.

Ontstaan Stichting Vrienden van Libertas Leiden

In 2005 is er een steunstichting opgericht voor zorgcentrum Lorentzhof. In 2013 is deze omgezet in een steunstichting van Libertas Leiden, omdat Lorentzhof onderdeel werd van de sector Wonen met Zorg van Libertas Leiden, een sector bestaande uit 4 locaties.

Nadat de Stichting Vrienden van Lorentzhof een legaat had ontvangen en diverse fondsen had aangeschreven, is er een rolstoelbus aangeschaft. Deze bus biedt de mogelijkheid om met cliënten, die niet meer zelfstandig de deur uit kunnen, uitstapjes te maken. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Zo heeft de stichting na de renovatie van Lorentzhof met het voor Lorentzhof geoormerkte geld een Sonos geluidsysteem door de gehele locatie en een tovertafel gefinancierd. Als klap op de vuurpijl is er prachtig tuinmeubilair aangeschaft voor het terras bij het restaurant van Lorentzhof.

Het bestuur stelt zich voor

Roy Klerks
Jaren geleden was ik lid van het Bestuur van Zorgcentrum Lorentzhof en daarna lid van de Raad van toezicht van Libertas Leiden.Toen ik gevraagd werd voorzitter van de Stichting Vrienden van Libertas Leiden te worden, heb ik daar nauwelijks over behoeven na te denken. Ik hoop samen met de andere bestuursleden iets te kunnen betekenen voor de bewoners/cliënten van de mooie zorginstelling die Libertas Leiden is.

Magda Louwerse
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Magda Louwerse, ik heb 18 jaar als manager Welzijn bij Lorentzhof, later Libertas Leiden gewerkt. Tijdens die periode was ik ook secretaris van de Vriendenstichting en dat ben ik na mijn pensionering gebleven. Ik weet hoe belangrijk het is om binnen de mogelijkheden die iemand (nog) heeft, deel te nemen aan activiteiten binnen- maar ook buitenshuis. Zaken die wij, zolang we gezond zijn, gewoon en normaal vinden zijn dat voor bewoners van een zorginstelling, helemaal niet. Graag willen wij, als Vriendenstichting, een bijdrage leveren aan zaken die het leven voor de bewoners/cliënten van Libertas Leiden veraangenamen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen!

Ronald Bonthond
Vanwege mijn financiële achtergrond ben ik gevraagd om het penningmeesterschap van de Vriendenstichting van Libertas Leiden op me te nemen. Ik kom niet uit de zorg of uit het vrijwilligers werk bij Libertas Leiden. Daarnaast zal ik me verdiepen in de doelgroep, zodat deze groep nog beter bediend kan worden.

Elly Kouwenberg
Via mijn vrijwilligerswerk bij Zorgcentrum Lorentzhof ben ik in het bestuur gekomen bij de Stichting. Ons eerste project was aanschaf van een aangepaste bus voor de bewoners van Lorentzhof. Ik hoop in de toekomst  samen met de andere bestuursleden zeker  nog meer te kunnen bijdragen aan nieuwe projecten voor alle zorgcentra van Libertas Leiden.

Vriend worden?

Al vanaf €15,- per jaar kunt u vriend worden en maakt u het leven van bewoners in een verzorgingshuis, cliënten thuis, maar ook van buurtbewoners net een beetje plezieriger.

Wilt u ook uw steentje bijdragen en vriend worden? Word vriend!

Het bestuur van de stichting

Roy Klerks, voorzitter (links onder)
Elly Kouwenberg, bestuurslid (rechts voor)
Magda Louwerse, secretaris (rechts boven)
Ronald Bonthond, penningmeester (links boven)