Verwijzer

Heeft u een patiënt die op korte termijn zorg nodig heeft? Wij ondersteunen u bij het aanvragen van (tijdelijke) intramurale zorg in één van onze woonzorgcentra.

Gaat het om thuiszorg? Dan komt een wijkverpleegkundige bij uw patiënt langs om de indicatie te stellen. Wij begrijpen dat er soms direct zorg nodig is. Wij kunnen in dat geval op de dag van de aanvraag starten. Het papierwerk komt later.

RAP ZHN

Het RAP-ZHN is enkel bedoeld ter ondersteuning van verwijzers.
Meer informatie staat op www.rap-zhn.nl
Cliënten die op zoek zijn naar zorg, bellen binnen kantooruren naar een zorgorganisatie.

Coördinator Palliatieve zorg

Binnen onze organisatie hebben wij een gespecialiseerde verpleegkundige op het gebied van palliatieve zorg in dienst. Maya Brouwer is beschikbaar voor consultatie en ondersteuning, zowel voor onze zorgvragers en voor de naasten.
Bereikbaar op ma, di en woensdag: m.brouwer@libertasleiden.nl