Verwijzer

Heeft u een patiënt die op korte termijn zorg nodig heeft? Wij ondersteunen u bij het aanvragen van (tijdelijke) intramurale zorg in één van onze woonzorgcentra.

Gaat het om thuiszorg? Dan komt een wijkverpleegkundige bij uw patiënt langs om de indicatie te stellen. Wij begrijpen dat er soms direct zorg nodig is. Wij kunnen in dat geval op de dag van de aanvraag starten. Het papierwerk komt later.

Regionaal Aanmeldpunt Zuid-Holland Noord

Voor verwijzers om 24/7 acute ouderenzorg te regelen 088 33 99 999.

Heeft u ondersteuning nodig? Bel dan onze klantenservice 071 5 168 168.