Over Libertas Leiden

Libertas Leiden biedt al bijna 60 jaar ondersteuning aan de inwoners van Leiden. We leveren zorg aan huis en bieden mensen een woonomgeving als ze niet meer thuis kunnen wonen. In onze Huizen van de Buurt bent u van harte welkom voor een kopje koffie of om deel te nemen aan een van onze activiteiten.

Missie

Libertas Leiden draagt bij aan het vergroten of behouden van de kwaliteit van leven en aan de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van Leiden. Vertrouwd en dichtbij, sterk in de wijk.

Visie

Onze klant staat centraal en ervaart maatwerk in ondersteuning, zorg en zinvolle dagbesteding. Onze klanten zijn zelf- en samenredzaam en hebben regie over hun leven. Onze medewerkers hebben plezier in hun werk en ervaren ruimte in hun werk. Onze mensen luisteren en leren van elkaar. Onze teams en professionals krijgen en nemen verantwoordelijkheid en leidinggevenden ondersteunen en coachen hierin. Wij zijn omgevingsgericht en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zijn sterk in de wijk en lokaal verankerd. Wij zijn een gewaardeerde samenwerkingspartner. Wij hebben voldoende deskundige medewerkers. Onze dienstverlening is effectief en efficiënt binnen de financiële kaders.

Organisatie en kerngegevens

Aantal medewerkers: ruim 700
Aantal vrijwilligers: ruim 650

Libertas Leiden publiceert elk jaar een jaarrekening en bestuursverslag, deze staan in het gele blok ‘Downloads’.

Bestuurder

Tanja Ineke

Raad van Toezicht

Tonny van de Vondervoort (voorzitter), Abdelilah el Barzouhi, Sam Schoch, Martiene Branderhorst, Linda Sas, Ivo van der Klei

Praatplaat

Organogram