Over Libertas Leiden

Al meer dan 60 jaar ondersteunen wij de inwoners van Leiden met zorg aan huis en bieden een woonomgeving voor wie niet meer thuis kan wonen.

Missie

Libertas Leiden ondersteunt mensen met een (zorg)vraag in elke woonsituatie. Onze zorg is kleinschalig vertrouwd en dichtbij.

Visie

Onze klant staat centraal en ervaart maatwerk in ondersteuning, zorg en zinvolle dagbesteding.
Onze klanten ervaren eigen regie en kwaliteit van leven.
Onze medewerkers hebben plezier in hun werk en ervaren ruimte in hun werk.
Onze mensen luisteren en leren van cliënten en van elkaar.
Onze teams en professionals krijgen en nemen verantwoordelijkheid en leidinggevenden ondersteunen en coachen hierin.
We hebben voldoende deskundige medewerkers
Wij zijn omgevingsgericht en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.
Onze dienstverlening is effectief en efficiënt binnen de financiële kaders.
Wij organiseren ons werk kleinschalig en we zijn lokaal verankerd.
Wij zijn een gewaardeerde samenwerkingspartner.
Wij kennen Leiden en de directe omgeving en zij  kennen ons: vertrouwd en dichtbij 

Kernwaarden – onze identiteit 

Onze kernwaarden geven richting in ons handelen: #Ondernemend #Plezier #Aandacht 

Organisatie en kerngegevens

Aantal medewerkers: ruim 600
Aantal vrijwilligers: ruim 150

Libertas Leiden publiceert elk jaar een jaarrekening en bestuursverslag, deze staan in het gele blok ‘Downloads’.

Bestuurder

Bestuurder – Benjamin Martens

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht – v.l.n.r. Frank Bluiminck,  Abdelilah el Barzouhi, Martiene Branderhorst, Linda Sas,  Eduard van Bockel

Praatplaat

Organogram