Over Libertas Leiden

Libertas Leiden levert zorg en ondersteuning aan de inwoners van Leiden ongeacht de woonsituatie, dus bij mensen thuis of in geclusterde woonvormen zoals de verpleeghuizen. Libertas Leiden participeert in de Sociale Wijkteams en andere samenwerkingsverbanden en is daarmee een centrale schakel in de stad Leiden in het verbinden van zorg en welzijn.

Missie: onze zorg is kleinschalig, vertrouwd en dichtbij

  • Kleinschalig: wonen en werken in kleinschalige groepen/ teams met vaste gezichten.
  • Vertrouwd: Onze kwaliteit van zorg en ondersteuning is gewoon goed.
  • Dichtbij: we zijn een Leidse organisatie, zichtbaar in de wijk.

Visie: samen werken aan kwaliteit van leven

  • Samen met de bewoner/cliënt, mantelzorger/ partner/ vrijwilliger.
  • Kwaliteit van leven vanuit positieve gezondheid.
  • Vanuit de kernwaarden aandacht, plezier en ondernemerschap.

Bestuurder

Benjamin Martens

Benjamin Martens

Raad van toezicht

v.l.n.r. Frank Bluiminck,  Sabine Verschoor,  Eduard van Bockel,  Linda Sas, Abdelilah el Barzouhi,