Wonen met zorg

Is het niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen? Onze woonzorgcentra staan in een woonwijk, midden in de Leidse samenleving. Deze goede ligging, gezellige restaurants en leuke activiteiten maken onze locaties tot fijn ontmoetingsplekken voor bewoners en buurtbewoners.

Onze locaties bieden u een prettige woonomgeving waar u uw zelfstandigheid behoudt en de zorg en begeleiding krijgt die passen bij wat u op dat moment nodig heeft.

Persoonlijke zorg

Bij Libertas Leiden krijgt u persoonlijke zorg. In samenspraak met u en uw naasten bieden we u de mogelijkheid uw leven zo passend en zinvol mogelijk te blijven invullen. Onze professionele medewerkers willen zo veel mogelijk aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden, het liefst doen we dat ook samen met uw naasten. Zij kunnen ook een rol vervullen bij uw zorg en/of begeleiding. Onze medewerkers werken met plezier en aandacht, daarom voelen onze bewoners zich snel op hun gemak.

In al onze woonzorgcentra zijn een pedicure en geestelijk verzorger aanwezig. Bovendien kunt u dagelijks meedoen aan allerlei activiteiten onder het motto ‘niets moet, alles mag’.

Wonen met Zorg is toegankelijk voor ouderen met lichamelijke beperkingen en mensen met dementie met een CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indicatie: ZZP 4, 5, 6 of 7.

Wet Zorg en Dwang: uw vrijheid voorop

Libertas Leiden staat voor persoonsgerichte integrale zorg, wat betekent dat wij graag in gesprek gaan met onze bewoners en hun naasten. Voor sommige bewoners is het moeilijk om eigen keuzes te maken, vaak komt dit door een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Onze zorgverleners passen in beginsel geen zorg toe die onze bewoners niet wensen. Toch kan het inzetten van bepaalde zorg overwogen worden om ernstig gevaar te voorkomen. Voordat deze zorg wordt ingezet nemen wij de volledige zorgvuldigheid in acht zoals omschreven in de Wet Zorg en Dwang. Ons uitgangspunt is dat uw vrijheid voorop blijft staan.

De Wet Zorg en Dwang is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In de brochures, in het gele blok hiernaast, leest u wat dit voor u of uw naaste(n) betekent. U kunt ook het filmpje bekijken.