Wonen met zorg

Is het niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen? Onze woonzorgcentra staan in een woonwijk, midden in de Leidse samenleving. Deze goede ligging, gezellige restaurants en leuke activiteiten maken onze locaties tot fijn ontmoetingsplekken voor bewoners en buurtbewoners.

Onze locaties bieden u een prettige woonomgeving waar u uw zelfstandigheid behoudt en de zorg en begeleiding krijgt die passen bij wat u op dat moment nodig heeft.

Persoonlijke zorg

Bij Libertas Leiden krijgt u persoonlijke zorg. In samenspraak met u en uw naasten bieden we u de mogelijkheid uw leven zo passend en zinvol mogelijk te blijven invullen. Onze professionele medewerkers willen zo veel mogelijk aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden. Dat zij hun werk professioneel doen, spreekt voor zich. Maar omdat zij bovendien met plezier en aandacht werken, voelen onze bewoners zich snel op hun gemak.

In al onze woonzorgcentra zijn een kapper, pedicure en geestelijk verzorger aanwezig. Bovendien kunt u dagelijks meedoen aan allerlei activiteiten onder het motto ‘niets moet, alles mag’.

Wonen met Zorg is toegankelijk voor ouderen met lichamelijke beperkingen en mensen met dementie met een CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indicatie: ZZP 4, 5, 6 of 7.

Kortdurend verblijf

Heeft u tijdelijk intensievere zorg en ondersteuning nodig? Of gaat uw mantelzorger op vakantie? U bent van harte welkom voor een comfortabel, kortdurend verblijf in één van onze locaties. Meer informatie leest u hier.