Huishoudelijke zorg

Libertas Leiden zorgt dat u langer met plezier thuis kunt wonen. Wilt u hulp bij (huishoudelijke) verzorging, begeleiding naar het ziekenhuis of hulp bij klusjes in en om het huis?

Libertas Leiden biedt al jaren huishoudelijke zorg op particuliere basis en voor mensen die een indicatie voor Persoons Gebonden Budget (via de gemeente Leiden) hebben. Daarnaast bieden wij sinds kort ook ondersteuning bij klusjes of activiteiten. Heeft u geen indicatie of vindt u deze niet toereikend, dan kunt u zelf ook (huishoudelijke) verzorging en verpleging, inkopen op particuliere basis. Wilt u gezellig samen met anderen een activiteit doen, onder professionele begeleiding, dan kunnen wij dit bieden met onze dagarrangementen.

Met ingang van 1 februari 2024 zijn de hieronder genoemde tarieven, voor huishoudelijke verzorging op basis van PGB en particuliere hulp, van kracht.

Soort Tarief
Pgb huishoudelijke verzorging € 31,00
Pgb huishoudelijke verzorging plus € 33,85
Particuliere huishoudelijke verzorging € 31,00

Bovengenoemde prijzen zijn per uur exclusief btw. Voor pgb-particuliere cliënten geldt een btw-vrijstelling.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Janet Langeveld op telefoonnummer via

e-mailadres j.langeveld@libertasleiden.nl.

Heeft u hier vragen over?

U kunt contact opnemen met J. Langeveld, coördinator PGB en particuliere diensten, bereikbaar via 06 123 747 09 en j.knol@libertasleiden.nl.