Huishoudelijke zorg

Libertas Leiden zorgt dat u langer met plezier thuis kunt wonen. Wilt u hulp bij (huishoudelijke) verzorging, begeleiding naar het ziekenhuis of hulp bij klusjes in en om het huis?

Libertas Leiden biedt al jaren huishoudelijke zorg op particuliere basis en voor mensen die een indicatie voor Persoons Gebonden Budget (via de gemeente Leiden) hebben. Daarnaast bieden wij sinds kort ook ondersteuning bij klusjes of activiteiten. Heeft u geen indicatie of vindt u deze niet toereikend, dan kunt u zelf ook (huishoudelijke) verzorging en verpleging, inkopen op particuliere basis. Wilt u gezellig samen met anderen een activiteit doen, onder professionele begeleiding, dan kunnen wij dit bieden met onze dagarrangementen.

Heeft u hier vragen over?

U kunt contact opnemen met J. Knol, coördinator PGB en particuliere diensten, bereikbaar via 06 123 747 09 en j.knol@libertasleiden.nl.