Dagbesteding

In onze twee dagbestedingscentra organiseren wij activiteiten die ouderen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het dagbestedingscentrum is een veilige en sociale ontmoetingsplaats voor ouderen, kleurrijk en huiselijk ingericht.

We organiseren groepsactiviteiten en activiteiten die u zelf graag doet of samen met iemand. Voorbeelden van activiteiten zijn: de krant lezen, muziek luisteren, bewegen, bakken, hand- en hobbywerk en gezelschapsspellen. Iedereen kan naar eigen mogelijkheden en interesse meedoen. Een activiteitenbegeleider ondersteunt en begeleidt de activiteiten. We zorgen ook voor momenten om rust te kunnen nemen. Tussen de middag verzorgen we een broodmaaltijd of een warme maaltijd. Vervoer met taxi of rolstoelbus wordt meestal vergoed en geregeld. Een verpleegkundige van de thuiszorg kan ingezet worden voor specifieke handelingen.

De dagbesteding wordt betaald door de gemeente Leiden in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Om te kunnen deelnemen heeft u een geldige indicatie nodig van het Sociaal wijkteam. U betaalt een eigen bijdrage van € 19,00 per maand aan CAK.

Heeft u interesse of vragen?
Neem dan contact op met Leon van Roon,  06-06-13069819 of l.vanroon@libertasleiden.nl hij helpt u graag verder.

Dagbesteding De Parelvissers, Bizetpad 6 Leiden

is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 16.00 uur.

Dagbesteding Robijnhof, buurthuis Vogelvlucht, Boshuizerlaan 5

is geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 16.00 uur.
Vanwege de nieuwbouw van Robijnhof is deze dagbesteding sinds 19 oktober 2021 verhuisd naar Boshuizerlaan.
Wij verwachten eind juni 2022 weer terug te verhuizen naar de Robijnhof.