Robijnhof

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw locatie Robijnhof.

Nieuwbouw

Vastgoedbelegger Altera is gestart met de herontwikkeling van De Robijnhof te Leiden. Het huidige woon-en zorgcentrum voor ouderen in de wijk De Mors, is door ontwikkelaar en aannemer De Nijs gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw welke in meerdere fases zal worden gerealiseerd.

Het totale project betreft 119 levensloopbestendige huurwoningen (waarvan 24 sociale huurwoningen), 79 ondergrondse parkeerplaatsen en drie algemene bergingen voor scootmobiels en fietsen. Tevens wordt er een intramuraal zorgcomplex met 40 psychogeriatrische eenheden gerealiseerd. Dit complex wordt gebouwd conform de eisen van Libertas Leiden die het complex langjarig zal gaan huren.

De eerste woningen in blok 1, is inmiddels opgeleverd

De levenssloopbestendige woningen zijn bedoeld voor senioren van 65 jaar of ouder, waarbij sprake is van een (lichte) extramurale zorgvraag.

Meer weten over huren in Robijnhof? Bekijk dan de site Huren in Robijnhof

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 071 516 81 68 of stuur ons een e-mail.