Mantelzorg

Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Zij zijn ervaringsdeskundigen en worden als vanzelfsprekend betrokken bij de verzorging en verpleging die gegeven wordt.

Libertas Leiden ondersteunt mantelzorgers op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en erkenning. Bij een goede samenwerking en afstemming met mantelzorgers vinden wij het van belang om rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren van mantelzorgers. Alle afspraken die gemaakt worden omtrent de verzorging en verpleging van een cliënt worden vastgelegd in het zorgleefplan. In dit zorgleefplan worden ook de afspraken vastgelegd die gemaakt worden met de mantelzorger. Tijdens het maken en evalueren van deze afspraken wordt de mantelzorger actief betrokken.

Als mantelzorger kunt u langdurig en intensief betrokken zijn bij de zorg. Soms is dat te belastend. Binnen Libertas Leiden zijn mogelijkheden voor opvang van de persoon die u verzorgt. U kunt ook samen koffie komen drinken en praten met andere mantelzorgers. Mantelzorg u hoeft het niet alleen te doen.

Respijtzorg

Vervangende mantelzorg maakt het voor mantelzorgers mogelijk om hun mantelzorgtaken tijdelijk over te dragen aan een ander. Vervangende mantelzorg wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Libertas Leiden biedt op twee locaties Dagbesteding. Wilt u weten waar in (de omgeving van) Leiden de overige vormen van respijtzorg worden aangeboden, gaat u dan naar de respijtwijzer.

Mantelzorg in Leiden

Zorgaanbieders in Leiden hebben afspraken gemaakt om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Met de ondertekening van het mantelzorgakkoord benadrukken alle partijen hun commitment aan het ondersteunen van mantelzorgers in Leiden. Op deze manier proberen de partijen er gezamenlijk voor te zorgen dat er zo min mogelijk mantelzorgers overbelast raken.

Het akkoord is getekend door Activite, Coöperatie Sociaal Wijkteams Leiden, Incluzio, Gemeente Leiden, Gemiva, GGD Hollands Midden, Rivierduinen, Kwadraad, Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Libertas Leiden, Marente, MEE Zuid-Holland Noord, Radius, Roomburgh en Topaz.

Meer informatie?

Meer informatie over Mantelzorg in Leiden vind u op de websites van Wij zijn Eva en Leidse Vereniging van Mantelzorgers.