Woningtoegang

Om de toegang tot uw woning in noodsituaties voor zorgverleners mogelijk te maken vragen wij u dit zelf te organiseren. Hieronder beschrijven wij de mogelijkheden.

 1. Digitaal slot – cKey door van Focuscura
  Om zorgverleners op een voor u veilige wijze toegang tot uw woning te kunnen verlenen heeft Libertas Leiden, net als de andere thuiszorgorganisaties in de regio, een dienstverlening afgesloten met Focuscura. Bij de zorgvuldige selectie van het systeem is gekozen voor de cKey Door; een digitale oplossing dat  uw veiligheid voorop heeft staan. U kunt dit bestellen door te klikken op de foto in de kolom hiernaast.
 2. Uw partner doet open
  Indien u hiervoor kiest, realiseert u zich dan dat uw partner altijd thuis/beschikbaar moet zijn om in geval van nood de deur voor de zorgverlener te kunnen openen. Indien uw partner niet thuis is, bijvoorbeeld om een boodschap te doen, kan de zorgverlener u dus niet helpen. In noodsituaties kan de politie worden ingeschakeld om een deur of raam open te breken. De kosten voor herstel hiervan zijn voor uzelf.
 3. Een sleuteladres in de buurt
  Indien u hiervoor kiest, realiseert u zich dan dat deze persoon altijd thuis/beschikbaar moet zijn om in geval van nood de sleutel aan een zorgverlener te overhandigen of de deur voor hem/haar te openen. Indien er onverhoopt niemand op het sleuteladres aanwezig/bereikbaar is om de sleutel te overhandigen kan de zorgverlener u dus niet helpen. In noodsituaties kan de politie worden ingeschakeld om een deur of raam open te breken. De kosten voor herstel hiervan zijn voor uzelf.
  Nb. Het sleuteladres mag op maximaal 5 minuten loopafstand van uw woning liggen.

Libertas Leiden stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade of inbraak.

Woont u in een wooncomplex met een centrale toegangsdeur?
Ook daarvoor moet een oplossing komen. Mogelijk is dit al gerealiseerd. Wij hebben met veel wooncorporaties en VVE’s al contact opgenomen om de toegang via de centrale deuren met de geselecteerde systemen van Focuscura in te regelen.
De oplossing is onzichtbaar en veilig, hoeft eenmalig te worden aangeschaft/geïnstalleerd en kan beschikbaar worden gesteld voor alle organisaties die zorg verlenen in het betrokken complex.

Wij vragen u nu het volgende te doen:

 1. Maak een keuze voor een oplossing voor de toegang tot uw woning en geef dit door aan onze klantenservice
  • Kiest u voor een digitaal systeem van Focuscura: cKey Door, dan regelt u dit zelf door te klikken op de foto in de kolom hiernaast.
  • Uw partner doet open. Geef dit door aan onze klantenservice.
  • Kiest u een sleuteladres in de buurt? Geef het sleuteladres door aan onze klantenservice. Het adres wordt in uw (digitale) dossier vermeld, zodat zorgmedewerkers die u thuis moeten bezoeken toegang hebben tot deze informatie.
 2. Woont u in een complex met een centrale toegangsdeur? Check bij uw wooncorporatie /VVE of er al een oplossing is gerealiseerd. Is er nog geen oplossing voor de centrale toegang? Dan kunt u uw wooncorporatie/VVE verwijzen naar onze website. www.libertasleiden.nl/thuiszorg/woningtoegang).

Geef u keuze door aan onze klantenservice. Heeft u vragen dan geven onze collega’s u graag antwoord.  klantenservice@libertasleiden.nl 071 – 5 168 168.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over woningtoegang kunt u mailen naar klantenservice@libertasleiden.nl. Bellen kan natuurlijk ook. Wij beantwoorden uw vragen graag tijdens kantooruren op 071 516 81 68.

Een digitale oplossing dat uw veiligheid voorop heeft staan. Deze elektronische deuropener wordt aan de binnenzijde van de voordeur geïnstalleerd en is daardoor onzichtbaar van buitenaf. U kunt de deur blijven openen met de normale sleutel of via een app op uw smartphone en tablet.