Kwaliteit

Libertas Leiden werkt voortdurend aan de verbetering van kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Uitgangspunt is dat we voortdurend leren en hierbij benutten we instrumenten als in- en externe audits.

Kwaliteitskeurmerk

Elk jaar wordt Libertas Leiden bezocht door een externe commissie die het kwaliteitssysteem beoordeelt. Dit doen ze onder andere door documenten te beoordelen en gesprekken te voeren met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. In 2017 is Libertas Leiden overgegaan van de HKZ(sinds 2009) op de ISO 9001:2015. In januari 2018 hebben wij het ISO 9001:2015 certificaat ontvangen.

Interne audit

Binnen Libertas Leiden is een interne auditcommissie actief die met regelmaat toetsingen uitvoeren. Een interne audit is een toetsing van het kwaliteitssysteem op specifieke thema’s, uitgevoerd door medewerkers van de eigen organisatie die hier speciaal voor geschoold zijn. Het doel hiervan is om zicht te krijgen op de stand van zaken rond het kwaliteitssysteem (en dan vooral hoe ermee wordt gewerkt) en medewerkers actief en bewust te betrekken bij kwaliteit.