Thuiszorg

Libertas Leiden biedt veel mogelijkheden voor zorg bij u thuis: van wijkverpleging tot personenalarmering, van dagbesteding tot zeer specialistische zorg in samenwerking met het ziekenhuis.

Heeft u thuis hulp nodig? Tijdelijk, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis of voor langere tijd? Onze wijkverzorgenden en wijkverpleegkundigen bieden goede persoonlijke zorg die aansluit bij uw situatie. Uitgangspunt hierbij is dat u zo lang en goed mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

Kleine teams

Wij begrijpen dat het fijn voor u is om vertrouwde gezichten te zien. Daarom werken onze verzorgenden en verpleegkundigen in hechte, kleine teams in een vaste wijk. Zij organiseren uw zorg in samenspraak met u en uw familie. De teamleden weten elkaar gemakkelijk te vinden. Relevante informatie laten ze voor elkaar achter in een elektronisch cliëntendossier, dat u via uw eigen computer, tablet of smartphone zelf ook kunt inzien. Uiteraard zijn deze gegevens uitstekend beveiligd. Hoewel technologische hulpmiddelen steeds gewoner worden in de thuiszorg, zien wij ze uitdrukkelijk als ondersteunend: de menselijke maat en warme zorg staan voorop.

Op de plattegrond hieronder kunt u zien welk wijkteam bij u in de buurt actief is en kunt u de contactgegevens van de wijkverpleegkundige van dit team raadplegen.

Indicatie wijkverpleegkundige

Libertas Leiden heeft in iedere wijk van Leiden een wijkverpleegkundige die voor u een indicatie kan stellen. Zij helpt u op weg met goede en passende thuiszorg.
De wijkverpleegkundige heeft nauw contact met huisartsen en het sociale wijkteam in uw buurt.
Wilt u contact met de wijkverpleegkundige? Mail naar: klantenservice@libertasleiden.nl.

Uw Zorgplan

De basis van de zorgverlening leggen we met u en uw mantelzorgers vast in uw zorgplan, hier kunt u in meekijken via Carenzorgt. Hierin geven we aan hoe de zorg eruit ziet, wat we ermee willen bereiken en op welke termijn. Regelmatig kijken onze medewerkers met u of de afspraken moeten worden bijgesteld. Uw vaste team houdt steeds een vinger aan de pols. Want zorg werkt het best als u en wij er bewust mee omgaan.

Locaties Thuiszorg teams

Onze Thuiszorg teams werken vanuit deze locaties:

Team Noord Bonaireplein 32 2315 HG Leiden
Team West Robijnhof 49 2332 KJ Leiden
Team Zuid Lorentzhof 1 2313 GA  Leiden
Team De Parelvissers Bizetpad 8 2324 JP Leiden

Zorg aanvragen

Wilt u zorg aanvragen?
Dat kan met dit formulier.
Of neem contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 071 516 81 68