Jaaroverzicht 2021

Het coronavirus, de krappe arbeidsmarkt, wisselingen in het management én een nieuwe bestuurder: 2021 was een veelbewogen jaar. Maar het was ook een jaar met mooie resultaten. Zoals de start van de behandelfunctie in Lorentzhof, het Compleet Wonen in De Parelvissers en de regionale samenwerking rondom nachtzorg thuis.  (Jaaroverzicht hier downloaden)

Grote impact coronavirus

Wat waren we blij met de vaccins! Begin 2021 hoopten we dat we het coronavirus snel achter ons konden laten. Maar dat was niet het geval. Gedurende het hele jaar moesten cliënten, bewoners en medewerkers regelmatig in quarantaine als er een (mogelijke) besmetting met covid-19 was. In 2021 was het ziekteverzuim ook fors hoger dan we verwacht hadden. We hebben een aantal medewerkers met ‘long covid’. Een hoog ziekteverzuim zien we overigens terug in de hele verpleeg- en thuiszorgsector.

Zoals elk jaar zetten onze medewerkers zich dagelijks vol overgave in voor onze cliënten en bewoners. Maar we hadden ook zzp’ers nodig om de zorg te kunnen garanderen. Door corona kwam de herstelzorg in de ziekenhuizen maar langzaam op gang. Daardoor kregen wij minder nieuwe cliënten. Al met al had het coronavirus veel impact, zowel organisatorisch als financieel. Ondanks de compensatieregelingen boekten we een licht negatief resultaat.
Ook al was de impact van het coronavirus groot, de cliënttevredenheid bleef gelukkig op peil.

Behandelfunctie Lorentzhof en behandelingen thuis

Begin 2021 startten we met de behandelfunctie voor bewoners van de somatische afdeling van Lorentzhof. Zodat we deze bewoners completere zorg kunnen bieden. De introductie van de behandelfunctie verliep soepel. In 2022 introduceren we de behandelfunctie ook in Rijn en Vliet.

Samen met de ziekenhuizen in de regio werkten we aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. We zetten de eerste concrete stappen, met behandelingen thuis van cliënten die antibiotica, wondzorg of oncologische zorg nodig hebben.

Benjamin Martens nieuwe bestuurder

Vlak voor de zomer namen we afscheid van onze bestuurder Tanja Ineke. Zij is nu bestuurder bij een verpleeg- en thuiszorgorganisatie in Noord-Holland.
In overleg met de raad van toezicht nam het managementteam de rol van bestuurder tijdelijk waar. Ondertussen gingen we op zoek naar een nieuwe bestuurder. Met succes. Op 1 oktober startte Benjamin Martens als bestuurder van Libertas Leiden.

Wisselingen hadden we ook in onze thuiszorgtak. Er gingen twee nieuwe teammanagers van start. De wijkteams voegden we samen in drie clusters. Het vertrek van de sectormanager vingen we op met een interim-manager.

Samenwerking in de regio

We geloven in samenwerking. In 2021 boekten we mooie resultaten:

  • De tijdelijke covid-opvang Groenhoven bleef tot halverwege 2021 open. Hier verzorgden medewerkers van tien organisaties cliënten die na een verblijf in het ziekenhuis nog niet naar huis konden. De covid-opvang Groenhoven was een initiatief van Avant, het netwerk van tien verpleeg- en thuiszorgorganisaties in de regio Zuid-Holland-Noord.
  • Begin januari ging ReBOZ (Regionale Beschikbaarheid Onplanbare Zorg) van start, een samenwerking van Marente, ActiVite, DSV, WIJdezorg en Libertas Leiden. Een team van verpleegkundigen van alle vijf organisaties levert de acute nachtzorg voor alle cliënten in de regio Zuid-Holland Noord.

Inzetbaarheid, werving en behoud

Onze HR-medewerkers werkten vooral aan inzetbaarheid, werving en behoud. We namen een nieuwe recruiter aan om o.a. de indiensttreding te verbeteren. Op 1 april begonnen we met een nieuwe vorm van bedrijfszorg. Met spreekuren door een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige verlegden we het accent naar inzetbaarheid. Dit sluit aan op de visie van ons inzetbaarheidsmodel.

Data-infrastructuur up-to-date

Begin 2021 rondden we de overstap naar Office 365 af. Daarna begeleidde de afdeling ICT de overgang van vaste telefonie naar Teams. Onze data-infrastructuur is nu weer volledig up-to-date. De afdeling vastgoed hield zich vooral bezig met de herontwikkeling van Robijnhof. We verhuisden de laatste bewoners van het voormalige wooncentrum. De meesten gingen naar de net opgeleverde nieuwbouw. In de oudbouw ging de asbestsanering van start. De overdracht naar de nieuwe eigenaar vond begin 2022 plaats.

Dé zorgorganisatie van Leiden

Libertas Leiden is dé verpleeg- en thuiszorgorganisatie van de stad. Dankzij onze kleinschaligheid en verankering in de wijken kunnen we onze cliënten en bewoners goede en vertrouwde zorg bieden. We zijn goed in specialistische dementiezorg, wondzorg en palliatieve zorg. Maar we zijn en blijven generalist en richten ons op alle ouderen met psychogeriatrische en lichamelijke klachten. Zorg die we zelf niet kunnen bieden, zoeken we in ons regionale netwerk. Zo lossen we het samen op. We ondersteunen mensen om langer thuis te wonen. Daarvoor ontwikkelen we aanvullende diensten. Maar we zijn er niet alleen voor onze cliënten en bewoners, ook voor onze medewerkers. We willen een aantrekkelijke lokale werkgever zijn voor de inwoners van Leiden en omstreken.

Libertas Leiden is financieel gezond, ook al staan de tarieven vooral in de thuiszorg onder druk. In 2022 herijken we onze zorgportfolio en onze vastgoedstrategie.

De cliëntenraad, de ondernemingsraad en de verpleegkundigen en verzorgenden adviesraad willen we bedanken voor de flexibiliteit waarmee ze elke keer weer op de actualiteit inspelen. Ze dachten actief mee over actuele vraagstukken.

We kijken met trots terug op de prestaties van onze medewerkers en gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Mede namens het managementteam,

Benjamin Martens
Bestuurder