Sociografische buurtprofielen

Halverwege 2013 heeft Libertas Leiden het initiatief genomen om een instrument te ontwikkelen waarmee op wijkniveau een goed onderbouwd en breed gedragen beeld geschetst wordt van wat er leeft in Leidse wijken: het sociografisch buurtprofiel.

In november 2013 hebben Radius, Kwadraad, REOS, GGZ Rivierduinen, GGD Hollands Midden, Politie Hollands Midden en Ons Doel zich tijdens een bestuurlijke bijeenkomst enthousiast uitgesproken over en gecommitteerd aan gezamenlijke ontwikkeling van deze profielen. Inmiddels zijn er meer partijen aangehaakt en zijn er tien profielen gerealiseerd: Leiden Zuid, het Morsdistrict deel 1 en deel 2, Slaaghwijk, Stevenshof, Leiden Noord, Meerburg / Roomburg, Tuinstad-Staalwijk, Professoren- en Burgemeesterswijk en Merenwijk. In 2016 verscheen een update van de profielen.

Voor meer informatie over de profielen verwijzen wij graag naar het essay dat hierover is verschenen in Skipr.