Informatie en maatregelen Woonzorglocaties

We willen onze bewoners, cliënten, bezoekers en medewerkers goed beschermen tegen verspreiding van het coronavirus. Onze bewoners en cliënten zijn vaak bijzonder kwetsbaar en onze medewerkers zijn onmisbaar: continuïteit van zorg is essentieel voor ons. Wij volgen alle richtlijnen en nieuwste updates van het RIVM.

Draag in onze locaties een mondkapje

Alle bezoekers aan onze locaties dragen een mondkapje. Deze zet u op voordat u binnenkomt en mag pas af als u weer buiten bent.

Tot het einde van deze lockdown periode mag u maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Uw bezoek registreert zich bij de balie en mag alleen op uw eigen appartement komen en houdt het mondkapje altijd op.
Op maandag 8 maart 2021 heeft het kabinet versoepelingen aangekondigd wat betreft het bezoek aan verpleeghuizen. Bewoners van verpleeghuizen mogen 2 bezoekers per dag ontvangen mits zij 2 keer gevaccineerd zijn tegen Corona en daarmee het vaccinatieproces hebben afgerond. Kinderen tot 13 jaar zijn in principe welkom, maar wij vragen u daarbij wel rekening te houden met het aantal kinderen. Omdat de appartementen klein van ruimte zijn willen we te veel extra bezoek voorkomen en adviseren wij u hier zeer terughoudend mee te zijn.

  • Bezoek is – indien er geen sprake is van besmetting –  welkom.
  • Mocht er sprake zijn van (mogelijke) besmetting, dan zijn al onze locaties daarop voorbereid. Alle locaties hebben een COVID-19 protocol om toekomstige besmettingen te hanteren. De insteek is dat een locatie niet meer dicht hoeft als een besmetting zich voordoet. Uiteraard is dit afhankelijk van de logistieke situatie van de betreffende locatie/afdeling.
    De GGD heeft de mogelijkheid te besluiten om op basis van de regionale prevalentie de bezoekregeling tijdelijk te stoppen. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen.
  • Indien er op een afdeling van een van onze woonzorglocaties COVID-19 wordt vastgesteld, informeren wij direct onze directe betrokkenen (bewoners, verwanten en medewerkers) persoonlijk. De overige betrokkenen brengen wij op de hoogte via de wekelijkse bewonersnieuwsbrieven. Daarnaast melden wij de besmetting direct bij de GGD. De GGD geeft ons advies over de te nemen maatregelen.

Door ons samen aan afspraken te houden, voorkomen we dat de richtlijnen in onze locaties weer verscherpt moeten worden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we nieuwe besmettingen voorkomen. Wij vertrouwen op uw gezond verstand.

Laten we met z’n allen waakzaam blijven en voor het welzijn van uw verwanten en onze bewoners alle mogelijke voorzichtigheid in acht nemen:

– Bij klachten niet komen
– Niet met teveel mensen tegelijk komen
– De hygiënemaatregelen blijven gebruiken
o Handen wassen
o Niezen en hoesten in de elleboog
o Geen handen geven
o en vooral: 1,5 meter afstand houden.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Heeft u vragen over ons corona beleid?
U kunt uw vraag via de mail aan ons stellen: vragenovercorona@libertasleiden.nl binnen twee werkdagen krijgt u antwoord.

Naar buiten gaan
Indien u als bewoner nog zelfstandig naar buiten kunt, dan vragen wij u om minimaal 1,5 meter afstand van anderen te houden bij het halen van een frisse neus. Was vooraf en nadien goed uw handen. Vermijdt contact met medebewoners.

Nieuwsbrieven
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u wekelijks een nieuwsbrief van ons.  Is uw e-mail adres nog actueel? Geef wijzigingen door aan: klantenservice@libertasleiden.nl

<< terug naar Corona pagina