Informatie en maatregelen Woonzorglocaties

We willen onze bewoners, cliënten, bezoekers en medewerkers goed beschermen tegen verspreiding van het coronavirus. Onze bewoners en cliënten zijn vaak bijzonder kwetsbaar en onze medewerkers zijn onmisbaar: continuïteit van zorg is essentieel voor ons. Wij volgen alle richtlijnen en nieuwste updates van het RIVM.

Omdat het aantal besmettingen met Corona de afgelopen periode is opgelopen, is het landelijk risiconiveau ‘zorgelijk’ en houden wij  het mondmasker richtlijn aan wat passend is bij dit risiconiveau. Onze medewerkers dragen tijdens zorgmomenten binnen de 1,5 meter weer verplicht een mond-neusmasker.

Houdt u aan de quarantaineregels indien u op vakantie bent geweest .

Geef aan het zorgteam door als u positief getest bent of met een positief getest persoon in aanraking bent geweest of wanneer u een bewoner heeft bezocht. Wij kunnen dan passende maatregelen nemen.

Het is nog steeds heel belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt, ook als u gevaccineerd bent:

  • Was vaak uw handen
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Geef niemand een hand.
  • Geef elkaar de ruimte, probeer de 1,5 meter afstand te bewaren
  • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.


Bezoekregeling

Bezoek is welkom en er zijn geen beperkingen voor het aantal bezoekers. Wel vragen we u waar het kan 1,5 meter afstand te bewaren, geef elkaar de ruimte.
Onze vrijwilligers zijn weer welkom en zetten we weer volledig in.

Besmetting
Bij een mogelijke besmetting zullen we deze afspraken uiteraard moeten aanpassen.

  • Mocht er sprake zijn van (mogelijke) besmetting, dan zijn al onze locaties daarop voorbereid. Alle locaties hebben een COVID-19 protocol om toekomstige besmettingen te hanteren. De insteek is dat een locatie niet meer dicht hoeft als een besmetting zich voordoet. Uiteraard is dit afhankelijk van de logistieke situatie van de betreffende locatie/afdeling.
    De GGD heeft de mogelijkheid te besluiten om op basis van de regionale prevalentie de bezoekregeling tijdelijk te stoppen. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen.
  • Indien er op een afdeling van een van onze woonzorglocaties COVID-19 wordt vastgesteld, informeren wij direct onze directe betrokkenen (bewoners, verwanten en medewerkers) persoonlijk. De overige betrokkenen brengen wij op de hoogte via de wekelijkse bewonersnieuwsbrieven. Daarnaast melden wij de besmetting direct bij de GGD. De GGD geeft ons advies over de te nemen maatregelen.

Door ons samen aan afspraken te houden, voorkomen we dat de richtlijnen in onze locaties weer verscherpt moeten worden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we nieuwe besmettingen voorkomen. Wij vertrouwen op uw gezond verstand.

Laten we met z’n allen waakzaam blijven en voor het welzijn van uw verwanten en onze bewoners alle mogelijke voorzichtigheid in acht nemen.:

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Heeft u vragen over ons corona beleid?
U kunt uw vraag via de mail aan ons stellen: vragenovercorona@libertasleiden.nl binnen twee werkdagen krijgt u antwoord.

Nieuwsbrieven
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u wekelijks een nieuwsbrief van ons.  Is uw e-mail adres nog actueel? Geef wijzigingen door aan: klantenservice@libertasleiden.nl

<< terug naar Corona pagina