Onze woonzorglocaties zijn beperkt open voor bezoek

Vanaf ‪27 mei kunnen bewoners van onze woonzorglocaties beperkt bezoek ontvangen. Het gaat in eerste instantie om 1 vaste bezoeker per week per bewoner. Wij zijn heel blij dat onze bewoners en hun naasten elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, echter zijn wij ook heel voorzichtig omdat we het risico van verspreiding van het virus zo klein mogelijk willen houden. Daarom doen wij er alles aan om het bezoek zo goed en veilig mogelijk te laten plaatsvinden.
Er zijn strikte randvoorwaarden waar wij ons allen aan moeten houden, opgelegd vanuit de overheid. Zo worden er harde eisen gesteld aan hygiëne, beschermingsmiddelen, testbeleid, personeelsbezetting en registratie van de bezoekers.
Op deze pagina leest u hier meer over, en kunt u de vlog van onze bestuurder Tanja Ineke bekijken

Stap voor stap versoepelen wij ook de andere maatregelen in onze woonzorglocaties. Zo kunnen onze bewoners vanaf 2 juni weer gebruik maken van het restaurant voor hun warme maaltijd. In het restaurants creëren wij  voldoende afstand, maken looproutes en treffen extra hygiënische maatregelen.

Fotografie Eelkje Colmjon.