Wijzigingen Raad van Toezicht

Martiene Branderhorst neemt afscheid van de Raad van Toezicht na het vervullen van de maximale statutaire periode voor toezichthouders. Libertas Leiden en de raad bedanken Martiene voor haar jarenlange inzet, betrokkenheid en deskundigheid. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid waren daarbij belangrijke waarden. Vice-voorzitter, Linda Sas neemt de rol van voorzitter over.

Per 1 juli treedt Sabine Verschoor toe tot de Raad van Toezicht van Libertas Leiden.Sabine Verschoor
Zij heeft een brede politiek-bestuurlijke achtergrond. Gedurende 6 jaar was zij secretaris van woningmarktregio Haaglanden, waar ze o.a. werkte aan regionale afspraken over wonen en zorg. Zij was wethouder in de gemeente Wassenaar en lid van de Leidse gemeenteraad. Momenteel is zij senior adviseur Wonen & woningcorporaties bij BMC, een adviesbureau voor de publieke sector. Ze brengt in de Raad van Toezicht kennis in op het gebied van wonen en wijkontwikkeling en kennis van Leiden. Daarnaast is zij mantelzorger voor haar vader, die aan dementie lijdt. Sabine neemt deel aan de financiële auditcommissie.

Linda Sas, voorzitter van de Raad van Toezicht, over benoeming Sabine: “Ik ben verheugd dat Sabine Verschoor onze RvT komt versterken met haar jarenlange ervaring in het publieke domein.”

Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Libertas Leiden. De raad ziet onder meer toe op de realisatie van de doelstellingen, de strategie, risico’s, kwaliteit en veiligheid, de financiële verslaglegging en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Libertas Leiden. De raad bestaat uit vijf leden die ieder zitting hebben in een van de commissies; Commissie Kwaliteit, Financiële Audit Commissie (FAC) en Remuneratiecommissie.