Meer Casemanagers Dementie in de regio

Regionale ouderen- en thuiszorgorganisaties ActiVite, Libertas Leiden en WIJdezorg zien het aantal mensen met dementie toenemen. Daarom hebben ze de handen ineengeslagen bij het opleiden van een nieuwe lichting Casemanagers Dementie, die gisteren het diploma ontving.

De zorgorganisaties hebben samen met opleider Breederode Hogeschool een in- company post-hbo voor tien verpleegkundigen georganiseerd, van wie er vandaag zeven afstuderen. Behalve uit studenten van de drie initiatiefnemers, bestond de groep ook uit studenten van zorgorganisaties Thuiszorg IZO en Pro-Cura. Het samenbrengen van al deze studenten heeft als voordeel dat zij elkaar nu beter kennen, wat de samenwerking op het gebied van dementiezorg in de regio versterkt.

Elkaar makkelijker vinden
Wilrieke Wildeman, Casemanager Dementie bij Libertas Leiden, vertelt over de voordelen van het samen leren met collega’s van andere zorgorganisaties: “Je kent elkaars werkgebied en sociale kaart. Je vindt elkaar makkelijker, waardoor de samenwerking verbetert. En uiteindelijk heeft de cliënt hier baat bij!”

Contact met de mantelzorger
Iris Griffioen, Casemanager Dementie bij ActiVite, studeerde vandaag ook af. “Tijdens de opleiding heb ik veel handvatten gekregen. Er wordt uiteraard diep ingegaan op de diverse ziektebeelden van dementie en de daarbij horende diagnostiek. De huidige wet- en regelgeving komt aan bod, net als de juiste begeleiding voor mantelzorgers. Dat is in de huidige tijd steeds meer een uitdaging in mijn werk. Mantelzorgers zijn mondiger, kunnen je via verschillende kanalen bereiken en soms ook snel een oplossing of antwoord van je verwachten. Ik begrijp natuurlijk dat hun situatie nijpend kan zijn maar tegelijkertijd moet ik daarin zo nu en dan grenzen aangeven. Dat hele proces, de begeleiding en psycho-educatie van mantelzorgers, komt dus in de opleiding uitgebreid aan de orde.”

Steun en toeverlaat
Casemanagers Dementie zijn de steun en toeverlaat voor mensen met dementie en een luisterend oor en aanspreekpunt voor hun mantelzorgers. De casemanager helpt bij het vinden van de weg in zorg en welzijn, regelt zorg en biedt emotionele begeleiding.

Casemanagers geslaagd