• Libertas Leiden partner in Warme Overdracht

Libertas Leiden partner in Warme Overdracht

Regionale zorgorganisaties en Zorg en Zekerheid zijn op 6 december het project Warme Overdracht in Zuid-Holland Noord gestart. Wijkverpleegkundigen worden ingezet als schakel tussen ziekenhuis en thuis voor kwetsbare oudere patiƫnten. Het LUMC en de Alrijne Zorggroep werken nauw samen met vier thuiszorgorganiaties waar onder Libertas Leiden, het Ouderenberaad Zorg en Welzijn, de regionale huisartsen en de gemeente Leiden en Alphen ad Rijn.

De warme overdracht combineert proactieve ziekenhuiszorg voor de oudere patient met een transmurale interventie door een wijkverpleegkundige. UIt onderzoek blijkt dat de wikverpleegkundige al in het ziekenhuis komt kennismaken en daarna oo kthuis regelmatig langskomt. Zij kunnen helpen bij het verwerken van alle informatie die op een oudere afkomt. Het project Warme Overdracht heeft als doel om de warme overdracht regionaal in te voeren en te zorgen dat deze vorm van zorg na 2018 blijft bestaan in de regio.
Het project is gestart met een gezamenlijke bijeenkomst met alle bestuurlijk betrokkenen van de samenwerkende organisaties.