Mantelzorg - Libertas Leiden
  • Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Zij  zijn ervaringsdeskundigen en worden als vanzelfsprekend betrokken bij de verzorging en verpleging die gegeven wordt.

Libertas Leiden ondersteunt mantelzorgers op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en erkenning. Bij een goede samenwerking en afstemming met mantelzorgers vinden wij het van belang om rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren van mantelzorgers. Alle afspraken die gemaakt worden omtrent de verzorging en verpleging van een cliënt worden vastgelegd in het zorgleefplan. In dit zorgleefplan worden ook de afspraken vastgelegd die gemaakt worden met de mantelzorger. Tijdens het maken en evalueren van deze afspraken wordt de mantelzorger actief betrokken. Meer informatie over onze uitgangspunten bij de omgang met mantelzorgers vindt u in ons Mantelzorgbeleid, dat onderaan te downloaden is.

Als mantelzorger kan je langdurig en intensief betrokken zijn bij de zorg. Soms is dat te belastend. Binnen Libertas Leiden zijn mogelijkheden voor opvang van de persoon die u verzorgt. U kunt ook samen koffie komen drinken en praten met andere mantelzorgers. 

Meer informatie is te vinden op deze website. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klantenservice 071 5168168 of een mail sturen naar klantenservice@libertasleiden.nl.
 
Mantelzorg u hoeft het niet alleen te doen.