Jaarverslag 2019

‘Een drive om continu te verbeteren’

Bij het schrijven van deze inleidende woorden zitten we midden in de Coronacrisis en ziet de wereld er anders uit dan in 2019. Dat maakt het extra mooi om terug te kijken. Het was een turbulent jaar.
Sommige veranderingen kwamen ‘van buiten’ zoals de aanbesteding van het sociaal domein door de gemeente Leiden.
Maar de meeste mooie initiatieven en projecten die we in 2019 startten komen voort vanuit onze drive om te verbeteren: #ondernemend is tenslotte een van onze kernwaarden. Dat ondernemerschap komt ons ook van pas in deze crisistijd, waarin onze collega’s laten zien hoe ze het strak hanteren van protocollen en improviseren binnen wat kan en mag combineren.
Dit jaar vierden we ons 60-jarige jubileum samen met de stad. De tekst van dit jaarverslag straalt de sfeer van die feestelijkheden uit: het #plezier en de #aandacht waarmee we ons werk doen voor kwetsbare inwoners van Leiden.

Ik wens u veel leesplezier!
Tanja Ineke bestuurder

Infographic 2019 hier downloaden

Thuiszorg

“Samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker. Ik ben trots op de ketenprojecten die we zijn gestart.”

“2019 was een roerig jaar bij Thuiszorg. Toen ik in februari als manager begon zag ik dat de financiële resultaten erg achter bleven en dat er veel werkgroepen en projecten waren. Ik heb kritisch gekeken naar alles wat liep vanuit de insteek: eerst de basis op orde, om vervolgens langzaamaan in het laatste kwartaal weer gas te geven met nieuwe projecten met vooraf gedefinieerde toegevoegde waarde”.  Lees verder…

wonen met zorg

.
“We zijn met elkaar echt in een flow gekomen en merken dat de aandacht die we geven zich vertaalt in betrokkenheid en plezier voor medewerkers én bewoners.”

“In 2019 lag de focus op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Om dit te bewerkstelligen hadden we extra aandacht voor de stem van onze medewerkers én de wensen van onze bewoners. En dat heeft geholpen! We mogen trots zijn op de cliëntentevredenheid, en op onze beoordelingen bij Zorgkaart NL.” Lees verder …

“Ik ben er echt trots op dat we de spirit hoog hebben weten te houden.”

“2019 was turbulent voor ons, omdat de gemeente voor de zomer de aanbesteding Sterke Sociale Basis afkondigde. Met partners in de stad hebben we een manifest geschreven om de gemeente op te roepen: Doe dit niet! Maar al snel werd duidelijk dat de aanbesteding doorging, die wij helaas grotendeels niet gegund hebben gekregen.” Lees verder…

‘Bewoners een mooie dag bezorgen’

Verena Weiss, leerling verzorgende IG
In Heel Holland Zorgt was steeds het laatste nieuws te zien rond de Week van Zorg en Welzijn. Ook dit jaar brachten bekende Nederlanders weer een bezoek bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties om een kijkje te nemen en zelf de handen uit de mouwen te steken.  ‘’Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe zwaar is het? En is het voor iedereen weggelegd?’’ zijn vragen waar je antwoord op kunt krijgen. Charly Luske liep een dagje mee met onze ambassadeur Verena in Lorentzhof. Het resultaat was een mooi item in Heel Holland Zorgt, een TV magazine dat op 2 maart 2019 werd uitgezonden bij SBS6.

‘Ik ben geen nummer bij Libertas Leiden’

Wendy Hoogeveen is verzorgende IG in de Thuiszorg.
“Binnenkort werk ik 18 jaar in dezelfde functie bij de sector Thuiszorg van Libertas Leiden. Al zijn mijn werkzaamheden door de jaren heen natuurlijk wel gewijzigd, ondermeer door digitalisering, bezuinigingen en strakkere richtlijnen. Zo heb ik nu bijvoorbeeld maximaal 10 minuten voor het aantrekken van een steunkous en een half uur voor wondverzorging, vroeger had ik daar meer tijd voor. Lees verder…

‘Vrijwilligerswerk is een heel belangrijk onderdeel van het sociaal werk’.

Kirsten Zitman, over 10 jaar i-doe
Sleutelstad FM interviewde Kirsten Zitman over 10 jaar i-doe. Luister hier het interview over de mogelijkheden rondom vrijwilligerswerk en de activiteiten in de POP – UP gevestigd t/m december aan de Nieuwstraat 7.

‘We blijven werken aan onze zichtbaarheid

Cliëntenraad
In 2019 heeft de Cliëntenraad gewerkt aan de zichtbaarheid van de CR. In de nieuwsbrieven voor de Thuiszorg en Wonen met zorg is de Cliëntenraad standaard vermeld. We zetten hier ook een samenvatting van onze vergaderingen in. Nog belangrijker voor de zichtbaarheid is dat we een gezicht hebben op de locaties. We schuiven aan bij het  bewonersoverleg, hierin  komt de dagelijkse gang van zaken aan de orde. Wij kunnen daar als Cliëntenraad kennis van nemen en vertellen waar wij mee bezig zijn. Lees verder…

‘Goed voor de medewerker en goed voor de cliënten’

Ondernemingsraad
Als je 2019 in 400 woorden moet samenvatten dan neig je naar telegramstijl, waarin je alle besluiten, adviezen etc. benoemt. Maar de OR vertelt liever wat de belangrijkste gespreksonderwerpen zijn geweest en hoe we met elkaar, OR en Bestuur de juiste lijnen willen volgen voor een goed en gezond Libertas Leiden: goed voor de medewerkers en goed voor de cliënten. Lees verder…