Jaarverslag 2022

Voor Libertas Leiden was 2022 een dynamisch jaar. Terugkijkend naar het gehele jaar is de conclusie dat de doelstelling om ‘de basis op orde te krijgen’ zeker is gehaald. Het laatste tertiaal is een periode waarin een stevige stap is gezet door de start van het ‘Radicaal Vernieuwend personeelsbeleid’. Zo worden er sinds 1 september 2022 geen uitzendkrachten en ZZP’ers meer ingezet in de reguliere zorgprocessen. Terugkijkend kunnen we concluderen: met succes. Tot op de dag van vandaag is de organisatie in staat om dit vol te houden, echter niet zonder slag of stoot. Het heeft impact op alle onderdelen van de organisatie, zowel kwaliteit, personeel als financieel.

De verbinding met de teams is gemaakt, vanuit de belangrijke kernwaarde ‘aandacht’. Het MT is op orde en draait stabiel en in goede samenwerking met elkaar. Er is een basis gelegd voor de toekomst in enkele belangrijke plannen zoals het strategisch opleidingsplan, het lange termijn huisvestingsplan en de Koers 23- 26. En dit alles zo veel mogelijk in samenspraak met de teams, medezeggenschap en toezichthouders. Libertas Leiden is klaar voor de toekomst.

Ons jaarplan 2022 is te lezen op Jaarverantwoording zorg

Praatplaat 2023