Dag van de zorg 12 mei

12 mei Dag van de Zorg: mooi moment om onze waardering uit te spreken voor al onze medewerkers, die 24/7met aandacht onze bewoners en cliënten ondersteunen en verzorgen.
Tanja Ineke: ‘Werken in tijden van deze corona pandemie heeft veel van jullie professionaliteit, inzet, flexibiliteit en uithoudingsvermogen gevraagd. Corona heeft ons ook goede dingen gebracht. Zo zijn we in de regio veel meer gaan samenwerken voor de inwoners van Leiden. Een mooi voorbeeld is de Covid Unit van Avant. Een tijdelijke, regionale opvang voor mensen die vanwege COVID niet thuis kunnen wonen, maar ook niet (meer) in het ziekenhuis verzorgd hoeven worden. Hier gaven collega’s van alle ouderenzorg organisaties samen zorg aan Covid patiënten.
Zo ook Marijke en Bianca – vanuit Libertas Leiden hebben zij vier maanden op deze zware afdeling gewerkt. Ik heb naar hun ervaringsverhaal geluisterd en was onder de indruk van wat ze tot stand hebben gebracht. Daarom overhandig ik hen symbolisch eerste attentie.’ #dagvandezorg2021