Buurtbemiddeling

Heeft u een probleem met uw buren? Is er sprake van overlast of irritatie die geleid heeft tot een conflict? In veel gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk om het gesprek aan te gaan met de buren. Buurtbemiddeling brengt buurtgenoten weer met elkaar in gesprek.

Welke problemen kunt u voorleggen?

  • Geluidsoverlast
  • Rommel in het trappenhuis
  • Overlast van huisdieren
  • Onenigheid over een schutting
  • Pesterijen
  • Vernieling
  • Parkeerproblematiek

Hoe werkt buurtbemiddeling?

U en uw buren worden uitgenodigd voor een gesprek met twee onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaars. Dit gesprek is vertrouwelijk en vindt plaats op een neutrale locatie.  De bemiddelaars luisteren naar het verhaal van u en van uw buren. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om tot een oplossing te komen waar u en de ander zich in kunnen vinden.

De methode werkt het beste in een zo vroeg mogelijk stadium van het conflict als de emoties nog niet al te hoog zijn opgelopen. De bemiddelaars besteden veel aandacht aan het herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing. Buurtbemiddeling doet geen bindende uitspraken, zoals de rijdende rechter, maar helpt u om zelf een oplossing voor het meningsverschil te bedenken, samen met uw buren.

Certificaat verleend

Sinds 1 mei is Buurtbemiddeling Leiden en omstreken gecertificeerd door het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, tevens expertisecentrum voor Buurtbemiddeling in Nederland.

Het oordeel is gebaseerd op een systematische toetsing aan de hand van een aantal vooraf opgestelde kwaliteitscriteria. Het certificaat is verleend omdat Buurtbemiddeling Leiden op alle punten voldoet aan de hoge eisen die het CCV stelt aan werkwijze, opleiding, bijscholing, privacy en kwaliteit zoals geleverd door de betrokken medewerkers, zowel de vrijwilligers/bemiddelaars als de professionals.

Buurtbemiddeling aanvragen?

Voor meer informatie over buurtbemiddeling kunt u bellen naar 06 526 371 19. Buurtbemiddeling direct online aanvragen.

Team buurtbemiddeling