Bloemetje voor onze Thuiszorgcliënten

Onze sociaal werkers deelden op Goede Vrijdag bloemen uit aan onze thuiszorgcliënten. Ook de kinderen van Jongwijktalent hielpen enthousiast mee. Enkele reacties van collega’s: ‘Het was een bijzondere en leerzame ervaring, je ziet hoe eenzaam mensen achter de voordeur zijn en behoefte hebben aan contact, juist nu’.  ‘Het was soms even zoeken naar het juiste adres, maar iedereen is heel blij en vindt het erg leuk’

De bloemengroetactie is een landelijk initiatief van zanger Ali B, de sierteelt, ouderenorganisatie ANBO en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
Ali B vindt dat ouderen het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Zij vormen immers een grote risicogroep en zijn door het coronavirus veel alleen thuis. Omdat bezoek aan ouderen beperkt moet worden, is het contact helaas ook beperkter. “Eenzaamheid is nog nooit zo dichtbij gekomen,” volgens Ali. “Nu is het je moeder. Of de buurvrouw. Daarom wilde ik graag iets doen om ouderen tijdens Pasen te laten weten dat we ze niet vergeten. De sierteeltindustrie was meteen enthousiast. De bloemenbranche heeft het op dit moment zwaar, maar wilde toch graag mee doen. Ik had maar vijf minuten nodig om ze te overtuigen.”

Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO: “We realiseren ons dat we met deze actie niet alle ouderen in Nederland een bos bloemen kunnen geven. Daarom blijven we ook door gaan met onze andere activiteiten om ouderen in deze lastige tijd te steunen: met onze telefoonlijn die zeven dagen per week van 9 tot 21 uur open is. En met onze online activiteiten waarmee we mensen wat afleiding willen bezorgen. Daarnaast hopen we dat we andere mensen met deze actie inspireren om ook voor iemand die alleen thuis is een bos bloemen te kopen of die te laten bezorgen.”