Artikel in Leidschdagblad

Op woensdag 19 februari verscheen een artikel over de aanbesteding van welzijnswerk in Leiden, naar aanleiding van een interview met onze bestuurder Tanja Ineke en sectormanager Sjors Gerritsen.
..

’Veel ellende door aanbesteding’  Zorgen om ontslagen in welzijn

Het aanbesteden van welzijnswerk en jeugdzorg is nodeloos duur, zorgt voor grote onzekerheid bij het betrokken personeel en is dus een heilloze weg.

Dat vindt niet alleen de SP, die altijd tegen deze vorm van marktwerking strijdt, maar bijvoorbeeld ook Libertas Leiden. Nota bene een organisatie die onlangs een deel van het plaatselijke welzijnswerk in Leiden ’won’. „Mensen feliciteren ons daarmee”, zegt directrice Tanja Ineke. „En dat voelt gek, want we raken het grootste deel van ons werk in het sociaal domein kwijt.”

Verantwoordelijk PvdA-wethouder Marleen Damen was eind vorig jaar duidelijk, wat het welzijnswerk betreft. Op het gebied van hulp en zorg aan ouderen en jongeren in Leiden zijn ongeveer 75 initiatieven en organisaties actief. Zij verdelen circa 27 miljoen euro subsidie per jaar. Dat kan efficiënter, vond de wethouder. Ze verdeelde het lokale welzijn in drie parten en begon vervolgens een aanbesteding. SOL uit Rotterdam, Incluzio uit Schiedam en Libertas Leiden kwamen daarbij als winnaars uit de bus. En dus valt een stevige lijst met bestaande instanties buiten de boot.

„Als de gemeente de Leidse welzijnsorganisaties bij elkaar had geroepen en gezegd: ’we willen het anders geregeld hebben’, dan had dat óók tot de gewenste vernieuwing geleid”, aldus Libertas-manager Sjors Gerritsen. „Dan was die hele aanbesteding niet nodig geweest. Zonde van tijd, energie en kosten.”

Nu is het vooral de vraag wat er met de vrijwilligers en betaald personeel in heel Leiden gaat gebeuren waarvan de werkgever niet door de ’keuring’ kwam. SOL en Incluzio hebben een ’inspanningsverplichting’ om te kijken of ze de werknemers over kunnen nemen, zekerheid daarover is er bepaald niet.

Het is die onzekerheid die nu al leidt tot hartenkreten vanuit de wijken. Zoals op de website van de Stevenshof. In die wijk is Thuis Op Straat (TOS) werkzaam, met een zekere Driss aan het roer, die zich bekommert om jongeren in de buurt. ’Samen met de stagiaires en zakgeldjongeren zorgt Driss voor een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt’, valt over hem te lezen. ’Kinderen kunnen hun hart luchten, een praatje maken of gewoon een balletje trappen. Wij kunnen niet zonder TOS.’

De plaatselijke SP wijst samen met Partij Sleutelstad op de nadelige gevolgen.
„Er zullen ontslagen vallen’’, stelt SP-raadslid Ries van Walraven. Mensen die jarenlang uitstekend werk hebben geleverd en een goede band hebben met cliënten, komen op straat te staan. Kostbare ervaring wordt zomaar overboord gekieperd. De ellende die daaruit voortvloeit, is niet te overzien.”

Damen meldt via een woordvoerster dat zij later dit voorjaar reageert op de gevolgen en de kritiek.

bron: Leidschdagblad – Loman Leefmans