Palliatieve zorg

Wanneer de laatste fase van het leven zich aandient bieden wij palliatieve zorg. Onze professionele palliatieve zorg is gericht op kwaliteit van leven en sterven, het kwaliteitskader palliatieve zorg is daarin leidend.

  • Het gaat om de zorg waarin de kwaliteit van leven en sterven voorop staat.
  • De zorgvrager (of diens wettelijk vertegenwoordiger) en naasten behouden, waar mogelijk, de eigen regie
  • Wij denken in mogelijkheden, hierbij is ook aandacht voor het welbevinden en zingeving.
  • Het individueel zorgplan is gericht op wensen en behoeften van de zorgvrager en aangepast op de levensfase
  • wij geven informatie over mogelijkheden (in afstemming met de behandelaar).

Koppelbedden

Op onze woonlocaties hebben wij koppelbedden. Met een koppelbed creëren we eenvoudig een volwaardig logeerbed, zonder een vervelende opening tussen de matrassen. Door de inzet van een koppelbed ontstaat echt ruimte voor onze bewoners en hun familie om de momenten van contact die er nog zijn, optimaal te benutten.

We kunnen een koppelbed ook in een periode van waken inzetten. De daadwerkelijke nabijheid kan de naasten rust bieden doordat zij in contact zijn met hun dierbare.

Deze zijn aangeschaft dankzij sponsoring van ‘Roparun’, ‘Fonds 1818’, ‘De Carolusgulden’ en het ‘dr. C.J. Vaillantfonds’.

Waakmanden

De laatste levensfase van een dierbare is voor de naasten, familie en mantelzorgers een emotionele en intensieve tijd, een tijd van waken. Waken is vaak wachten. Het wachten kan enkele uren duren, maar vaak ook enkele dagen of nog langer.
Wanneer de tijd daar is reiken wij hen een waakmand aan ter ondersteuning in deze moeilijke periode. Een mand bevat onder meer boekjes om herinneringen op te halen, een mediaspeler, geurstokjes, een dekentje, een gedichtenbundel en tekenspullen. Daarnaast praktische zaken die hulp kunnen bieden bij de waardevolle momenten die ook horen bij het afscheid nemen, denk bijvoorbeeld aan informatie over de stervensfase en over het verlies van een dierbare.
De manden blijven op de locaties en kunnen hergebruikt worden.waakmanden
Monuta Helpt heeft deze waakmanden gefinancierd.

Coördinator Palliatieve zorg

Binnen onze organisatie hebben wij een gespecialiseerde verpleegkundige op het gebied van palliatieve zorg in dienst. Maya Brouwer is beschikbaar voor consultatie en ondersteuning, zowel voor onze zorgvragers en voor de naasten.
Bereikbaar op ma, di en woensdag: m.brouwer@libertasleiden.nl