Kwaliteitsverslag 2022

2022 is een jaar geweest waar op het gebied van kwaliteit veel veranderd en ontwikkeld is. We hebben de beweging in gang gezet om de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de kwaliteit van zorg terug te geven aan de groep waar hij hoort: bij de zorgprofessional en in het bijzonder bij de wijk- en locatieverpleegkundigen. Daarnaast is de personele samenstelling van het kwaliteitsteam en de plek die de beleidsmedewerkers kwaliteit in de organisatie hebben, gewijzigd. Waar de beleidsmedewerkers voorheen verbonden waren aan een eigen sector (Wonen met Zorg of Thuiszorg) werken zij nu centraal en zijn op alle locaties en teams inzetbaar. De beleidsmedewerkers hebben hierbij hun rol teruggekregen van de check en de advisering en ondersteuning. Dit is echter een proces wat niet in enkele weken of maanden doorlopen kan worden. De beweging zal zich in 2023 verder voortzetten, onder andere in de nieuwe samenstelling en werkwijze van de centrale commissies.
Toch zijn er al grote stappen gemaakt die zichtbaar resultaten bereikt hebben. Zo is het kwaliteitsplan voor 2023 tot stand gekomen door de input van de locatie- en wijkverpleegkundigen, samen met de aandachtsvelders kwaliteit. Er zijn daarin doelstellingen op organisatieniveau alsook op locatieniveau opgesteld. De locatie- en wijkverpleegkundigen zijn daarbij de actiehouders. Dit is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren waarbij het jaarplan voornamelijk door staffuncties werd opgesteld en uitgevoerd. En we hebben daarbij de strikte scheiding tussen verpleeghuiszorg en wijkverpleging losgelaten: we werken samen aan kwaliteit voor al onze cliënten.

Lees hier het complete Kwaliteitsverslag Libertas Leiden 2022

Kwaliteitsverslag Libertas Leiden 2022:
Samenwerken aan kwaliteit van leven

Praatplaat