Kwaliteitsverslag 2020

Hiernaast treft u het Kwaliteitsverslag  van de sector Wonen met Zorg 2020. We beschrijven hoe we met elkaar de ondersteuning van onze bewoners vormgeven en welke ontwikkeling we hebben doorgemaakt. We doen dit vanuit de systematiek van een jaarlijks kwaliteitsplan en
daaropvolgend een kwaliteitsverslag. Samen hebben we hard gewerkt om het welzijn van onze bewoners te verbeteren en ons personeel te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit kwaliteitsverslag helpt om daarover het gesprek te voeren met onze in- en externe stakeholders. Daarnaast functioneert het ook als ijkpunt om het verbeteren van de dienstverlening verder vorm te geven, want onze zorg is nooit ‘af’.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zet in op persoonsgerichte zorg met aandacht voor de kwaliteit van leven en daarmee verder gaat dan alleen goede lichamelijke zorg. Binnen Libertas Leiden beginnen we niet vanaf nul; er is al veel bereikt de afgelopen jaren. Wij geloven dat de kwaliteit van zorg in elke interactie zit tussen onze medewerkers, vrijwilligers en bewoners/cliënten en we werken daar dagelijks aan met aandachtplezier en ondernemerschap.

Bij de uitvoering van het Kwaliteitskader werken we in de geest daarvan met een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en continu werken aan betere kwaliteit. Ook bij het maken van dit kwaliteitsverslag hebben we geleerd van onze eerdere ervaringen. We hebben gezocht naar een andere manier van verslag doen die minder beschrijvend en meer visueel en verhalend is.

Kwaliteitsverslag Libertas Leiden 2020:
Samenwerken aan kwaliteit van leven

Praatplaat