Kwaliteitsverslag 2019

Hiernaast treft u het Kwaliteitsverslagvan de sector Wonen met Zorg 2019. Hierin beschrijven we hoe we met elkaar de ondersteuning van onze bewoners vormgeven en welke ontwikkeling we hebben doorgemaakt in 2019.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zet in op persoonsgerichte zorg met aandacht voor de kwaliteit van leven en daarmee verder gaat dan alleen goede lichamelijke zorg. Binnen Libertas Leiden beginnen we niet vanaf nul; er is al veel bereikt de afgelopen jaren. Wij geloven dat de kwaliteit van zorg in elke interactie zit tussen onze medewerkers, vrijwilligers en bewoners/cliënten en we werken daar dagelijks aan met aandacht, plezier en ondernemerschap.

Bij de uitvoering van het Kwaliteitskader werken we in de geest daarvan met een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en continu werken aan betere kwaliteit. Ook bij het maken van dit kwaliteitsverslag hebben we geleerd van onze eerdere ervaringen. We hebben gezocht naar een andere manier van verslag doen die minder beschrijvend en meer visueel en verhalend is.