Week van de Respijtzorg 7 tm 11 oktober 2019

De organisaties aangesloten bij het mantelzorgakkoord Leiden organiseren: Week van de Respijtzorg.

Op 7 oktober van 14.00 – 17.00 uur zal de officiële opening plaatsvinden in Hof van Sijthof en Sijthof Cultuur, Doezastraat 1 B in Leiden. U bent van harte welkom om deze opening bij te wonen als mantelzorger of professionals in zorg en welzijn.
Vanaf dinsdag 8 oktober zijn er Open Dagen bij diverse organsaties in Leiden en omgeving voor mantelzorgers, verzorgden en professionals zorg en welzijn. U bent van harte welkom bij o.a. OC Topaz Zuydtwijk, Haagwijk, Overrhijn, Revitel, Libertas Leiden De Parelvissers, Rijn en Vliet, Stevenshof, De Kooi, Op eigen Wieken, Gemiva Walnoot, Vlietlanden, Zuidwester, De Gading, Radius Odensehuis, Zorgboerderij van Velsen, OCD de Ommedijk, OCD de Lepelaar en de Haardstee. Klik hier voor meer informatie.

Wat is Respijtzorg? Soms heeft u als mantelzorger tijd nodig om weer bij te komen of heeft u ruimte nodig voor andere zaken. Dit noemen wij respijtzorg. Respijtzorg is zorg aan een hulpbehoevende, met als doel om diens mantelzorger te ontlasten en vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen.

Het progamma van de week leest u op: www.wijzijneva.nl