Radicaal vernieuwend personeelsbeleid

Libertas Leiden staat voor vertrouwde zorg, dichtbij. Voortaan verlenen wij zorg met vertrouwde, vaste collega’s die zich willen verbinden aan onze organisatie en onze identiteit. Dat betekent dat wij onze vaste collega’s hiervoor goed belonen en geen onnodig geld uitgeven aan uitzendbureaus en ander extern personeel. Bovendien kost het werken met extern personeel onze vaste collega’s veel energie en het levert niet de gewenste vertrouwde zorg op voor onze bewoners en cliënten.  

Ook in de media staan steeds vaker berichten dat het werken met uitzendkrachten en ZZP’ers in de zorg aan banden moet worden gelegd. Niet alleen omdat de kwaliteit moeilijk vast te houden is, maar ook omdat de zorg er onnodig duur van wordt.  

Duurzame toekomst 
Deze ontwikkeling betekent echter ook iets voor de omgeving van onze cliënten en bewoners. De ouderenzorg komt meer en meer onder druk te staan, dat merken we ook bij Libertas Leiden. De minister voor langdurige zorg, Connie Helder vraagt daarom aan organisaties om de zorg anders vorm te geven. Als Libertas leiden onderzoeken we daarom samen met onze zorgmedewerkers hoe we de cliënt of bewoner en diens naasten en mantelzorgers meer kunnen betrekken bij de zorg, meer in gezamenlijkheid, meer als een gelijkwaardig team van formele zorgverleners en informele zorgverleners.  Zo investeren wij in elkaar en in een duurzame toekomst voor de organisatie, alle collega’s en onze zorg- en dienstverlening in Leiden. De extra waardering voor onze zorgcollega’s is alleen op te brengen, als we dat geld niet uitgeven aan uitzendkrachten en ZZP’ers.  

Samen de schouders eronder
We realiseren ons dat dit radicaal vernieuwend personeelsbeleid in eerste instantie een flinke uitdaging betekent om al het werk met onze vaste collega’s georganiseerd te krijgen. Alle teams denken mee en samen zoeken we naar nieuwe en andere zorg invulling. Uiteindelijk levert dat onze ‘Vertrouwde zorg, dichtbij’ op.   

Afgelopen woensdag werd onze bestuurder Benjamin Martens geïnterviewd door Unity-TV