Verdere versoepeling bezoekregeling

Vanaf 15 juni mogen wij een verdere verruiming doorvoeren van de bezoekregeling voor onze bewoners. Wij zijn heel blij dat u en uw naasten elkaar steeds meer fysiek kunnen ontmoeten, en blijven er alles aan doen om dit zo goed en veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Sinds 27 mei zijn wij gestart met het ontvangen van bezoek. Tot nu toe was dat slechts één vaste bezoeker per bewoner.Rijn en Vliet

De strikte randvoorwaarden, opgelegd door de overheid,  waar wij ons aan moeten houden blijven gelden, zoals de eisen die onder andere gesteld worden aan hygiëne, beschermingsmiddelen, personeelsbezetting en registratie van de bezoekers. We realiseren ons dat er nog steeds veel niet mogelijk is, maar het uitbreiden doen we stap voor stap en zolang het verantwoord is. De komende tijd blijven wij bekijken, hoe en wanneer wij een verdere verruiming kunnen vormgeven. Wij brengen u bij iedere nieuwe stap die we nemen op de hoogte.

Hoe ziet de verdere verruiming van de bezoekregeling er per 15 juni uit?