Veelgestelde vragen rondom coronavirus2020-04-26T13:26:10+02:00

Veelgestelde vragen rondom coronavirus

Wij nemen de verspreiding van het Coronavirus uiterst serieus. We willen de kans op verspreiding zo klein mogelijk houden. Libertas Leiden bekijkt dagelijks welke maatregelen van belang zijn. Om alle maatregelen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zetten wij hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje.
Wij hebben alle vragen en antwoorden voor u gebundeld. Filter hieronder vragen en antwoorden, door te klikken op: Wonen met zorg, Thuiszorg en/of  In de wijk.

Mag ik bij mijn vader of moeder op bezoek op locatie?2020-05-27T17:26:26+02:00

Vanaf 27 mei a.s. onze deuren weer openen voor beperkt bezoek

Hoe ziet de beperkte bezoekregeling eruit?
Het voorkomen van een COVID-19 besmetting bij andere bewoners en medewerkers heeft altijd onze hoogste prioriteit.

 • Eén vaste bezoeker per bewoner op een vast wekelijks moment.
 • In overleg met bewoner of vertegenwoordiger bepalen wij op welk wekelijks moment het bezoek plaatsvindt. Er is een inschrijfschema per locatie. Bezoek buiten afgesproken tijden wordt niet toegelaten.
 • De bezoeker ontvangt van te voren het bezoekprotocol op schrift.
 • De bezoeker vult per bezoek een checklist in met vragen over Covid-19. Elk bezoek wordt geregistreerd. Wanneer er sprake is van een besmetting met Covid-19, vindt een tijdelijke beperking van het bezoekbeleid plaats.
 • Mocht de vaste bezoeker klachten krijgen, dan mag het bezoek overgedragen worden aan een andere persoon. Echter dient deze persoon wel uit een ander huishouden te komen.
 • Handen wassen in de ontvangsthal, hier krijgt de bezoeker de voorgeschreven beschermende middelen aangereikt.
 • Medewerker van Libertas Leiden begeleidt de bezoeker via een vaste route naar appartement van de bewoner. Na afloop van het bezoek, verlaat de bezoeker het appartement van de bewoner niet zelfstandig.

Wanneer er een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting is, dan nemen wij uiteraard persoonlijk contact op met de familie. Wij treffen direct maatregelen waarover wij u verder informeren.

Ondanks mooie initiatieven zoals beeldbellen, merken we dat het niet ontvangen van bezoek ontzettend verdrietig is voor bewoners en familie. Op verschillende locaties is een aangepaste vorm van bezoek inmiddels mogelijk. Bij dit bezoek blijft de bewoner aan de ene kant van een glaswand en de bezoeker aan de andere kant. Zij maken contact via een spreek-luister verbinding. Op deze manier kan er bezoek plaatsvinden zonder de kans besmet te raken.

Het is niet mogelijk een afspraak te maken met een bewoner die (verdacht) besmet is met het Coronavirus. Zij moeten op hun kamer verblijven.

Wie heeft het besluit genomen?2020-04-25T07:45:54+02:00

Het besluit om woonzorglocaties te sluiten is genomen door het kabinet. Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts (Verenso – Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ). Er is ook overleg geweest over de gevolgen met de vertegenwoordigers van de cliënten in woonzorglocaties (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland). Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer op bezoek bij hun geliefde in de woonzorglocatie. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben.

Hoe lang gelden de genomen maatregelen en wie besluit daar over?2020-05-27T17:36:34+02:00

Alle genomen maatregelen gelden zolang er sprake is van een mogelijke verspreiding van het corona (COVID-19) virus. Na elke persconferentie van onze premier Rutte en minister De Jonge, herbeoordelen wij of er aanvullende of misschien zelfs minder maatregelen nodig zijn. In dat geval stellen wij u op de hoogte.

Wat betekent het dat de deuren van de locaties volledig sluiten?2020-04-25T07:48:20+02:00

De hoofdingang en overige toegangsdeuren van het gebouw worden helemaal afgesloten, zodat er geen externen naar binnen kunnen. Alleen de medewerkers worden toegelaten. Leveranciers kunnen hun goederen alleen nog aan de deur afleveren. Hierbij wordt erop gelet dat vluchtroutes (bijvoorbeeld bij brand) bruikbaar en goed toegankelijk blijven.

Hoe informeren wij u over de genomen maatregelen?2020-04-25T07:48:43+02:00

Libertas Leiden volgt nauwkeurig de richtlijnen van het RIVM en neemt alle adviezen en hygiënemaatregelen in acht. Via deze speciale pagina op onze website houden wij u op de hoogte van ons beleid. We houden onze cliënten en naasten op de hoogte via brieven.

Hoe zorgen we dat cliënten contact kunnen houden met naasten en familie?2020-04-25T07:49:12+02:00

Vanuit Libertas Leiden doen we er alles aan om contact, bijvoorbeeld via (beeld)bellen en post mogelijk te maken. Daarnaast kunnen foto’s, filmpje en spraakberichten via een magisch schilderij en illi-tv tonen of laten horen. In onze nieuwsbrieven geven wij hierover uitleg.

Ondanks deze mooie initiatieven, merken we dat het niet ontvangen van bezoek ontzettend verdrietig is voor bewoners en familie. Op verschillende locaties is een aangepaste vorm van bezoek inmiddels mogelijk. Bij dit bezoek blijft de bewoner aan de ene kant van een glaswand en de bezoeker aan de andere kant. Zij maken contact via een spreek-luister verbinding. Op deze manier kan er bezoek plaatsvinden zonder de kans besmet te raken.

Het is niet mogelijk een afspraak te maken met een bewoner die (verdacht) besmet is met het Coronavirus. Zij moeten op hun kamer verblijven.

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een woonzorglocatie of in tijdelijke opname?2020-04-25T07:49:40+02:00

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit in onze woonzorglocaties. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in onze woonzorglocaties terecht. Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen. Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen bewoners in de woonzorglocatie al besmet zijn.

Mag mijn naaste nog naar buiten?2020-04-25T07:50:01+02:00

Om contact met externen uit te sluiten, kunnen de bewoners niet meer naar buiten. Soms is naar buiten gaan wel mogelijk bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen). We realiseren ons dat dit een hele uitzonderlijke maatregel is met grote gevolgen voor de bewoners. Deze maatregel is helaas nodig om onze bewoners, cliënten, u en onze medewerkers te beschermen tegen het coronavirus.

Ik doe de was en/of boodschappen van mijn naaste altijd zelf, hoe gaat dat nu de locatie is gesloten?2020-04-25T07:50:21+02:00

Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is niet meer op de voor u bekende manier mogelijk binnen onze locaties. Wij vragen naasten dit in overleg en voorzien van de naam en het adres van de cliënt te brengen of te halen bij de locatie in afstemming met de zorgmedewerkers. Op de locaties Lorentzhof en Rijn en Vliet zijn er dagelijks receptionisten aanwezig die zorgen voor de verspreiding.

Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen?2020-04-25T07:50:52+02:00

Wij proberen te zorgen voor goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen. Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal Libertas Leiden handhaven. Het uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals het inschakelen van de politie.

Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?2020-05-27T17:39:16+02:00

Er is een uitzondering gemaakt voor bewoners die in de terminale fase zijn. Zij mogen wel bezoek ontvangen, waarbij een beperkt aantal vaste bezoekers aanwezig mogen zijn.
Op twee momenten per dag mogen er twee volwassen bezoekers op bezoek komen. Deze bezoekmomenten worden met de dagoudste van het desbetreffende team/huiskamer afgestemd, zodat de zorgmedewerker de familie kan opvangen en rechtstreeks naar het appartement kan begeleiden. Een bezoeker blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 of bij huisgeno(o)t(en) en houdt zich aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Het bezoek verblijft uitsluitend in het appartement van de bezochte bewoner en het is niet toegestaan om het appartement zonder begeleiding te verlaten. Bezoekers krijgen een chirurgisch masker aangereikt bij de entree, die men gedurende het gehele bezoek ophoudt en houden 1,5 meter afstand van alle zorgprofessionals en andere aanwezigen.

Hoe wordt men geïnformeerd als een naaste besmet is?2020-04-25T07:51:49+02:00

Als er een daadwerkelijke besmetting is op één van de huiskamers of afdelingen, worden alle eerste contactpersonen van betreffende huiskamer of afdeling gebeld. Andere bewoners van die locatie informeren we per brief.

Zijn er nog activiteiten in de huizen?2020-04-25T07:52:16+02:00

Alle groepsactiviteiten in de huizen zijn afgezegd. Wel worden er verschillende activiteiten opgezet om de eenzaamheid van de bewoners te verminderen. Onze welzijnsmedewerkers organiseren op hun eigen locatie individuele activiteiten, activiteiten op de gang en in de huiskamers.

Mag ik nog bezoek ontvangen?2020-04-25T07:55:03+02:00

Om verspreiding van het corona (COVID-19) virus zoveel mogelijk te voorkomen, vragen wij u om bezoek bij u thuis zoveel mogelijk te beperken. Ook als wij er niet zijn. Laat kinderen, onder de leeftijd van 5 jaar, die vaak neusverkouden zijn, voorlopig niet bij u op bezoek komen. Tijdens het zorg- of verpleegmoment is geen bezoek toegestaan. Hiermee willen wij het risico beperken dat onze medewerkers, maar ook andere cliënten via onze medewerkers, besmet raken.

Wie heeft het besluit over bezoek genomen?2020-04-25T08:00:36+02:00

Libertas Leiden heeft op basis van de adviezen van het RIVM en na regionale afstemming met collega thuiszorgorganisaties, besloten om u te vragen het bezoek zo veel mogelijk te beperken.

Hoelang geldt deze maatregel?2020-04-25T08:01:13+02:00

Alle genomen maatregelen gelden zolang er sprake is van een mogelijke verspreiding van het corona (COVID-19) virus. Na elke persconferentie van onze premier Rutte en minister De Jonge, herbeoordelen wij of er aanvullende of misschien zelfs minder maatregelen nodig zijn. In dat geval stellen wij u op de hoogte.

Wat betekent de aangepaste bezoekregeling voor aanleunwoningen?2020-04-25T08:01:42+02:00

Voor de aanleunwoningen verbonden met verpleeghuizen, gelden geen aparte bezoekregelingen. U kunt zich vrij bewegen binnen het aanleunwoning gedeelte, mits u geen klachten heeft. Voor de verpleeghuizen geldt een bezoekregeling.

Hoe kunt u toch contact houden met uw naasten?2020-04-25T08:08:19+02:00

Wij adviseren u om het contact met uw naasten actief te onderhouden. Onderstaand treft u enkele voorbeelden aan van mogelijkheden via uw smartphone of tablet:

 • Bel elkaar vaker
 • Maak gebruik van beeldbellen. Dit kan bijvoorbeeld via WhatsApp, Skype, of Facetime. Op de site van Seniorweb leest u meer informatie over beeldbellen
 • Het Ouderenfonds heeft een helpdesk Welkom Online. U kunt bij hen terecht voor hulp bij beeldbellen en het onderhouden van contact via social media.
 • Stuur eens een kaartje of een brief
 • Bent u een beetje handig op een smartphone of tablet? Dan zijn er veel spelletjes die u samen op afstand kunt spelen, denk bijvoorbeeld aan Wordfeud, Ruzzle of Patience.
Ik voel me bang of eenzaam, wat kan ik doen?2020-04-25T08:20:30+02:00

Libertas Leiden heeft een team ingericht dat regelmatig met u belt, gewoon om een praatje met u of uw mantelzorger te maken. U hoeft hier niets voor te doen. Zij nemen zelf contact met u op. Wilt u wat vaker of ook buiten kantoortijden uw hart luchten? Dan attenderen wij u graag op diverse hulpdiensten: 

Hulplijnen:

Mantelzorglijn 030 – 7606055 Luisterend oor en bij vragen rondom mantelzorg en corona
Het Rode Kruis 070 – 4455888 Luisterend oor en praktische tips
De Luisterlijn 0900 – 0767 Luisterend oor (dag en nacht beschikbaar)
De Alzheimertelefoon 0800 – 5088 Luisteren oor (advies bij dementie)
Ouderenbond ANBO 0348 – 466666 Luisterend oor en bij vragen rondom corona
De Ouderen-info lijn 030 – 3400600 Voor alle vragen rondom corona
Het Humanistisch verbond 020 – 5219011 Voor gesprek met een geestelijk verzorger over Levensvragen
Hulp bij crisis 0900 – 0113 In geval van eenzaamheid of toenemende depressiviteit of,suïcidale gedachten
Waar kan ik informatie vinden over goede hygiënemaatregelen? (handen wassen etc.)2020-04-25T08:22:38+02:00

Alle medewerkers van Libertas Leiden zijn goed geïnstrueerd over het wassen van de handen. Op de website van het RIVM vind u een duidelijke uitleg inclusief een instructiefilmpje. Deze instructie is de basis van onze instructie.

Wat is het risico op besmetting door thuiszorg medewerkers?2020-04-25T08:22:59+02:00

Libertas Leiden doet er alles aan om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom hanteren wij diverse, uitgebreide protocollen. Wij hebben protocollen ter voorkoming van besmetting, maar ook protocollen waarin staat beschreven hoe we handelen als iemand het corona (COVID-19)virus heeft. In al onze protocollen gaan wij continu uit van de meest actuele richtlijnen van het RIVM.

Wat kan ik zelf doen om de besmettingskans zo laag mogelijk te houden?2020-04-25T08:23:27+02:00

Het is belangrijk dat ook u zich zo veel mogelijk houdt aan de algemene richtlijnen opgelegd door onze premier. Houd u daarom de volgende uitgangspunten aan: 

 • Maximaal 2 bezoekers per keer en in totaal niet meer dan 5 verschillende personen. Indien de zorg langs komt, verzoeken wij u geen bezoek te ontvangen
 • Houd 1,5 meter afstand 
 • Ontvang geen bezoek dat milde of ernstige klachten heeft, als hoesten, niesten, verkoudheid, koorts
 • Hanteer goede persoonlijke hygiëne  
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes.
Hoe informeert Libertas Leiden over de genomen maatregelen?2020-04-25T08:24:36+02:00

Wij houden u op de hoogte door middel van nieuwsbrieven. Tevens treft u op onze website een vraag en antwoord pagina aan. Deze kunt u hier vinden.

Wanneer draagt mijn zorgverlener beschermende kleding, bril en mondmasker?2020-04-25T08:24:57+02:00

Op zorgmomenten waarbij de 1,5 meter afstand niet mogelijk is en u last heeft corona-achtige symptomen. Daarnaast kan het ook zijn de onze medewerker verkouden is of)  hooikoortsklachten heeft, dan zal de medewerker ook een mondmasker dragen.

Waarom draagt de een wel handschoenen en waarom een ander niet?2020-04-25T08:25:23+02:00

Binnen Libertas Leiden dragen alle medewerkers indien nodig of indien de handeling dit vereist handschoenen. Indien uw zorgverlener deze niet draagt, mag u hem of haar daar op aanspreken.

Zijn er genoeg beschermingsmiddelen?2020-04-25T08:25:47+02:00

Momenteel zijn er genoeg beschermingsmiddelen.

Wat zijn de extra maatregelen als ik huisgenoten/medebewoners heb?2020-04-25T08:26:08+02:00

In principe gelden dezelfde maatregelen voor uw huisgenoten als voor u. Op het moment dat u of uw huisgenoot/medebewoner klachten krijgt, is het belangrijk dat deze  in een aparte kamer (indien mogelijk) verblijft. Probeer zo min mogelijk in dezelfde ruimte aanwezig te zijn, maak zo weinig mogelijk fysiek contact en gebruik zo min mogelijk dezelfde attributen (zoals bestek etc.). Wij vragen u het direct aan ons te melden indien uw huisarts heeft geconstateerd dat uw huisgenoot/medebewoner positief scoort op het corona (COVID-19)virus.

Mag ik/mijn naasten op dit moment verhuizen naar een verpleeghuis?2020-04-25T08:26:36+02:00

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit in onze woonzorglocaties. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in onze woonzorglocaties terecht. Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen. Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen bewoners in de woonzorglocatie al besmet zijn.

Wat moet ik doen bij corona-achtige klachten?2020-04-25T08:27:03+02:00

Blijf thuis, ontvang geen bezoek en ziek uit. Daarnaast vragen we u dit zo snel mogelijk bij ons te melden . Wij kunnen dan preventieve maatregelen treffen voor de bescherming van onze medewerkers. Wanneer uw klachten verergeren kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Wat verandert er als ik corona positief ben getest?2020-04-25T08:28:08+02:00

Op het moment van verdenking of een positieve uitslag van de test, zal er met u besproken worden welke zorg noodzakelijk is. De zorgverlener die bij u komt zal beschermende kleding, bril en mondmasker dragen als de 1,5 meter afstand houden niet haalbaar is. Daarnaast kan het zo zijn dat wij starten met zogenaamde corona-routes. Dit wil zeggen dat een speciaal team van medewerkers bij de mensen met corona (COVID-19) angst gaat.  Hierdoor kunnen we de continuïteit van alle zorg aan iedereen bieden.

Worden wij geïnformeerd als andere cliënten of medewerkers van Libertas corona hebben?2020-04-25T08:28:36+02:00

Wij informeren in principe niet wanneer cliënten of medewerkers positief getest worden op het corona (COVID-19)virus. U kunt er van uit gaan dat wij de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat het corona (COVID-19)virus zich verspreid.

Wat te doen in een stervensfase?2020-04-25T08:35:06+02:00

Helaas kan het corona (COVID-19)virus er voor zorgen dat de gezondheid van mensen snel achteruit gaat. Laat u hier niet door overvallen en bereidt u alvast goed voor: 

 • Denk na over wat uw wensen zijn in geval van opname in een verpleegomgeving /ziekenhuis en bespreek dit met uw huisarts. 
 • Stem vroegtijdig met uw naaste af hoe u met elkaar contact wilt houden als hij of zij onverhoopt naar een corona-verpleegomgeving of ziekenhuis moet. Bezoek is dan niet meer mogelijk. 
 • Stem af wie de contactpersoon is voor uw huisarts en zorgverleners en zorg dat zij de juiste contactgegevens ontvangen. 
 • Stem met andere naasten af hoe u elkaar op de hoogte gaat houden van de ontwikkelingen. Houd er rekening mee dat er weinig tijd is om uw naaste gedag te zeggen bij de opname in de verpleegomgeving/het ziekenhuis. 
Familie-vetrouwenspersonen 0900 – 3332222 (10 ct/m) Luisterend oor en advies tussen 9:00 en 17:00. Link naar website.
Waarom is dit besluit genomen?2020-04-26T12:56:20+02:00

Libertas Leiden heeft op basis van de maatregelen van de overheid besloten over te gaan tot sluiting van de gebouwen. In de gebouwen zijn bijeenkomsten voor grotere groepen mensen, mensen die naar binnen en naar buiten moeten, die gebruik maken van het toilet, die activiteiten ondernemen. Bijeenkomsten van grotere groepen is niet toegestaan en het hanteren van de hygiënemaatregelen is hierbij niet goed te realiseren. Het besluit de gebouwen niet open te stellen is in lijn met de maatregelen van de rijksoverheid.

Hoe lang geldt deze maatregel?2020-05-27T17:32:56+02:00

Alle genomen maatregelen gelden zolang er sprake is van een mogelijke verspreiding van het corona (COVID-19) virus. Na elke persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, herbeoordelen wij of er aanvullende of misschien zelfs minder maatregelen nodig zijn.

Wat betekent afspraken maken?2020-04-26T12:58:13+02:00

Alle activiteiten in de huizen zijn gestopt. Bij uitzondering worden mensen op afspraak binnen gelaten. Een Goede Buur of het sociale wijkteam zijn voor hulpvragen telefonisch bereikbaar. De sociaal beheerder is dagelijks aanwezig en in ieder geval tussen 13.00 – 15.00 uur. Telefonisch is hij/zij de gehele dag bereikbaar. Op de voordeur van het Buurtcentrum zijn op een poster de telefoonnummers te vinden.

Contact houden met collega vrijwilligers en deelnemers2020-04-26T13:03:58+02:00

Wij adviseren om het contact met collega-deelnemers en vrijwilligers actief te onderhouden.

 

Waar kan ik informatie vinden over goede hygiënemaatregelen? (handen wassen etc.)2020-04-26T13:07:23+02:00

Alle medewerkers van Libertas Leiden zijn goed geïnstrueerd over het wassen van de handen. Op de website van het RIVM vind u een duidelijke uitleg inclusief een instructiefilmpje.

www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 071 516 81 68 of neem online contact met ons op.