Project Robijnhof gestart

Project Robijnhof gestart. In het najaar van 2021 is de oplevering van de levensloopbestendige woningen (eerste blok) gepland. Daarna volgt asbestsanering en sloop van het huidige wooncentrum Robijnhof. In deze tweede fase wordt ons intramuraal zorgcomplex met 40 psychogeriatrische eenheden gebouwd.

Bekijk hier een impressie van het project