Buurtbemiddeling

Conflict met de buren.
Heeft u een probleem met uw buren? Is er sprake van overlast of irritatie die geleid heeft tot een conflict? In veel gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk om het gesprek aan te gaan met de buren. Buurtbemiddeling brengt buurtgenoten weer met elkaar in gesprek.

Hoe werkt het ?
U en uw buren worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek, door twee onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaars, is vertrouwelijk en vindt plaats op een neutrale locatie. In dit gesprek luisteren zij naar het verhaal van u en van uw buren. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om tot een oplossing te komen waar u en de ander zich in kunnen vinden.

De methode werkt het beste in een zo vroeg mogelijk stadium van het conflict als de emoties nog niet al te hoog zijn opgelopen. De bemiddelaars besteden veel aandacht aan het herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing. Buurtbemiddeling doet geen bindende uitspraken, zoals de rijdende rechter, maar helpt u om zelf een oplossing voor het meningsverschil te bedenken, samen met uw buren.

Buurtbemiddeling wordt ingezet door woningcorporaties, gemeenten of andere instanties. Voor u is het gratis.

Voorbeelden van klachten:
 Geluidsoverlast
 Rommel in het trappenhuis
 Overlast van huisdieren
 Onenigheid over een schutting
 Pesterijen
 Vernieling
 Parkeerproblematiek

Resultaten
Landelijk wordt tweederde van de burenruzies opgelost door middel van de inzet van buurtbemiddeling. Maar niet alleen de oplossing van een conflict staat bij buurtbe-middeling centraal. Minstens zo belangrijk zijn herstel van onderling contact en opheldering van misverstanden. Als de belangen en opvattingen van beide partijen helder zijn, ontstaat ruimte voor wederzijds begrip en respect.

Groepsbemiddeling
Groepsbemiddeling kan worden ingezet bij conflicten tussen meer dan twee buurtgenoten, bijvoorbeeld bij portiekwoningen, appartementen-
complexen of onderwerpen die meerdere woningen betreffen. Het gaat er in deze situaties om dat iedereen voldoende aan het woord komt en alle verschillende invalshoeken goed aan bod komen.

Coaching
Bij het oplossen van conflicten zoeken we met u naar de best mogelijke oplossingen. Vaak zijn dat oplossingen waarin u zich beiden kunt vinden. Het komt natuurlijk ook voor dat de bemid- deling niet optimaal verloopt en u met een vervelend gevoel blijft zitten. Buurtbemiddeling kan, als dat nodig mocht zijn, u onder- steunen bij het omgaan met de nieuw ontstane situatie.

Hoe werkt buurtbemiddeling?
U kunt telefonisch contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling of via onze website een aanvraag voor buurtbemiddeling indienen.
Contactgegevens Buurtbemiddeling
Coördinator:
Telefoon 06-52637119
Email: buurtbemiddeling@libertasleiden.nl
of maak gebruik van het aanmeldformulier via www.problemenmetjeburen.nl

Buurtbemiddeling is niet geschikt voor:
 Conflicten binnen een familie
 Conflicten met instanties (ongelijkwaardige partijen)
 Situaties die niet veilig lijken voor de bemiddelaars zoals buitensporige agressie, alcohol- en drugsproblemen
 Trajecten waarbij reeds een juridische procedure loopt

Meer informatie?

Meer informatie over Mantelzorg in Leiden vind u op de websites van Wij zijn Eva en Leidse Vereniging van Mantelzorgers.