Organisaties bieden alternatief voor “uitverkoop” van het Leidse welzijn

Een aantal  Leidse welzijnsorganisaties staat op tegen het voornemen van de gemeente Leiden om het welzijnswerk aan te besteden. “We gaan staan voor onze mensen: cliënten, vrijwilligers en medewerkers. De opgebouwde relaties en samenwerkingen laten we niet zomaar kapot gaan. Het sociale hart van de stad moet behouden blijven. Samen maken we de stad.”

De gemeente Leiden wil meer regie en  minder versnippering en heeft een groot deel van de contracten met de welzijnsorganisaties beëindigd. Het  gaat nu richting Europese aanbesteding. Dat betekent concreet dat de gemeente een opdracht formuleert, die in de markt zet en de beste inschrijving  mag winnen. De winnaar krijgt vervolgens een contract voor twee jaar met een verlenging van twee jaar bij succes. “Hoe mooi het ook lijkt, het geeft schijnwinsten”, zo laat Nathalie Lecina (directeur Studio Moio) weten. “De afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten deze koers gevaren. De partijen die de contracten willen “winnen” schrijven mooie verhalen en bieden hoopvolle perspectieven voor betere sturing, minder kosten en beter werk. Maar de in het vooruitzicht gestelde efficiency en kwaliteitswinsten blijven vaak uit. Door deze aanpak krijgt de gemeente niet meer regie, maar komt juist meer op afstand van de burger”. De verschillende onderzoeken naar aanbestedingen en publiek-private samenwerkingen in het sociaal domein laten dit ook zien. Zo is er de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid die aangeeft dat er te veel verloren gaat door overheidstaken via aanbesteding  uit te laten voeren. (WRR “Publieke zaken in de marktsamenleving”, 2012). Er ontstaat het omgekeerde van de zo gewenste samenwerking en verbondenheid in het sociaal domein. Inmiddels zien we in die “aanbestedingsgemeenten’ hoe dit uiteindelijk leidt tot minder tevreden inwoners, , verlies van vrijwilligers en relaties in wijken en buurten, verlies van sociaal kapitaal, verlies van focus op wat speelt in wijken en buurten en wat er toe doet en wat verandering teweeg brengt.

Een aantal  welzijnsorganisaties, maar ook creatieve ondernemers en maatschappelijk betrokken partners hebben besloten de handen ineen te slaan. “We zien dat de gemeente na alles wat op haar af is gekomen behoefte heeft aan meer regie en inzicht  hoe ze beter kan sturen. Ze ziet geen andere weg dan alle contracten te beëindigen en opnieuw een start te maken. Het beëindigen dreigt echter grote gevolgen te hebben voor de mensen in wijken en buurten, medewerkers, vrijwilligers en anderen die nu op ons bouwen. Het is nu nog niet te laat. Gemeente, we willen met elkaar maar wat graag maximale waarde voor de stad tegen zo min mogelijk kosten realiseren. Wij slaan de handen ineen, werk met ons samen” aldus Frank van Rooij (directeur/bestuurder van Radius). “Er gaat ook zoveel goed. We gooien nu het kind met het badwater weg. Dat de gemeente beweging maakt om te zorgen voor meer samenwerking, is goed.” zo laat ook Sjors Gerritsen (Libertas Leiden) weten, “Het is alleen fijn als we daarna ook de tijd gegund krijgen om dan de handen echt goed in een te slaan”. Ook partijen van wie de contracten niet zijn beëindigd staan achter deze actie. Ze geven aan dat het alle organisaties van Leiden aangaat, er zijn veel verbindingen tussen maatschappelijke organisaties, onderwijsveld, bedrijven, en ook met zorgorganisaties. Zo heeft de Rabobank aangegeven dit initiatief te ondersteunen.

De vraag van de organisaties is hen een jaar de tijd te geven om de nieuwe wensen te realiseren  en  significante meerwaarde te realiseren door activiteiten te combineren, te bundelen of nieuwe of op een andere manier gezamenlijk te  ontwikkelen. Zij doen  daarvoor de gemeente een voorstel. “Als het ons niet lukt gezamenlijk tot een voorstel te komen en de gewenste meerwaarde te creëren, dan kan volgend jaar alsnog richting aanbesteding worden gegaan. Maar nu lijkt het ons beter, gelet op het belang van de bestaande netwerken en het kennen van de lokale vraagstukken, dat we de ruimte krijgen om een goed voorstel neer te leggen en een ander 2020 neer te zetten. Dat gaat ons zeker lukken.” Zo laat de directeur-bestuurder Emmy Klooster van De Binnenvest weten.