Mensen met dementie thuis

Er is de laatste weken veel aandacht voor de isolatie van mensen in verzorgings- en verpleeghuizen. 80% van de mensen met dementie wonen echter thuis. Ook zij kunnen van slag raken als ze geen regelmatig bezoek meer krijgen. Ze begrijpen het niet en er kunnen stressvolle situaties ontstaan. De mantelzorgers, vaak partners, moeten het maar zien te redden. Kinderen en kleinkinderen kunnen niet helpen. Videobellen helpt soms, maar niet altijd. De gespreksleiders en ondersteuners van het Alzheimer Café kunnen geen contact maken met de mensen, omdat ze om privacy redenen de adresgegevens niet hebben.

Mantelzorgers en familieleden kunnen bellen met de Alzheimertelefoon 0800-5088 – 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00. Op de websites dementie.nl en alzheimernederland.nl worden dagelijks tips gegeven hoe te handelen in deze Coronatijd.