Libertas Leiden tekent mantelzorgakkoord

Zorgaanbieders in Leiden hebben nieuwe afspraken gemaakt om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Met de ondertekening benadrukken alle partijen hun commitment aan het ondersteunen van mantelzorgers in Leiden. Op deze manier proberen de partijen er gezamenlijk voor te zorgen dat er zo min mogelijk mantelzorgers overbelast raken.

Het huidige Mantelzorgakkoord is vijf jaar oud en gedateerd. Zo kwam er in 2015 nieuwe wetgeving waardoor senioren langer thuis blijven wonen en er dus meer wordt gevergd van mantelzorgers. Er kwamen sociale wijkteams.

Een verandering is ook dat Eva, het expertisecentrum voor mantelzorg in de Leidse regio, in 2019 zelfstandig wordt. Eva opereert nu nog onder de vlag van Activite. Bovendien hebben zich meer organisaties aangemeld.

Het vernieuwde akkoord is getekend door Activite, Coöperatie Sociaal Wijkteams Leiden, Eva, Gemeente Leiden, Gemiva-SVG, GGD Hollands Midden, Rivierduinen, Kwadraad, Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Libertas Leiden, Marente, MEE Zuid-Holland Noord, Radius, Roomburgh en Topaz.