Libertas Leiden sluit aan bij de Alliantie Positieve Gezondheid

Vitale en veerkrachtige inwoners, dat is waar de ‘Alliantie Positieve Gezondheid’ naar streeft. De alliantie bestaat uit ruim twintig zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen die willen dat Zuid-Holland Noord in 2030 een van de meest Positief Gezonde regio’s van Nederland is. Libertas Leiden is een van deze organisaties, daarom heeft onze bestuurder Benjamin Martens de belofte ondertekend om de doelen van de Alliantie te ondersteunen.

Hij legt uit waarom wij aansluiten bij de Alliantie “Onze koers voor de komende jaren is gestoeld op gewoon goede zorg leveren en aantrekkelijk werkgeverschap. Bij beide doelstellingen betrekken we Positieve Gezondheid. Dan sluit je ook aan in de Alliantie, zo simpel is het. Daarnaast participeren we in sociale wijkteams. Ik hoop dat we inwoners kunnen verleiden om samen verder te kijken naar een brede blik op gezondheid.”

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord vormt een beweging met een brede blik op gezondheid. Dit vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid, waarbij het accent niet ligt op ziekte maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.