Libertas Leiden partner in Warme Overdracht

In Regio Zuid-Holland Noord is in 2017 gestart met het project ‘Warme Overdracht’.
Een project waarin organisaties uit de regio samenwerken om kwetsbare ouderen te ondersteunen bij terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname. Ook Libertas Leiden werkt aan dit project mee.

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis voor een kwetsbare senior patiënt. Het project Warme Overdracht helpt om de overgang van het ziekenhuis naar huis zo goed mogelijk te laten verlopen.

Overleg

Om kwetsbare ouderen na hun ziekenhuisopname thuis hun leven weer op te laten pakken, voeren de verpleegkundige van het ziekenhuis en de wijkverpleegkundige van de thuiszorg nauw overleg. Met elkaar, met de patiënt en met diens mantelzorger. Want na een ontslag uit het ziekenhuis kan er voor de kwetsbare oudere flink wat veranderd zijn in het dagelijks leven. In de Warme Overdracht wordt goed in kaart gebracht wat de senior patiënt nodig heeft om thuis weer de draad te kunnen oppakken.

Van pilot naar project

Op 1 juni 2017 ging de pilotfase van het project Warme Overdracht van start. In december 2017 werd deze pilotfase afgerond en gaat het project binnen de regio door. Het project is een goed voorbeeld van de samenwerking van organisaties binnen de zorgketen, waarbij patiënten centraal staan.