Libertas Leiden 60 jaar

In de week van 17 t/m 21 juni dit jaar vieren we onze 60ste verjaardag. We doen dit natuurlijk samen met onze bewoners van de woonzorgcentra, thuiszorgcliënten en bezoekers van de Huizen van de Buurt en alle vrijwilligers. Elke dag in die week vieren we onze verjaardag op een andere locatie. Binnenkort leest u hier meer over deze feestelijke activiteiten.

Op 2 juni 1959 is de Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra (SEB) opgericht, de voorloper van Libertas Leiden. De SEB heeft veel gerealiseerd: twee verzorgingshuizen, vier complexen woningen, de restauratie van vier hofjes, de Bank van Lening en de Stadstimmerwerf, zorg en welzijn voor vele honderden ouderen buiten het verzorgingshuis.