Leiden Compassiestad

Ruim negentig organisaties ondertekenden op 12 november in de Burgerzaal in Leiden het internationaal handvest voor compassie.  Zo ook onze bestuurder Tanja Ineke.
Deze breed gedragen steun voor LEIDEN COMPASSIESTAD is van grote betekenis. De lange rij van ondertekenaars toonde aan dat de meest uiteenlopende organisaties en personen zich bewust(er) in willen zetten voor compassie in hun eigen omgeving en in de stad als geheel.

Tien jaar geleden was Leiden de eerste stad ter wereld waar het gemeentebestuur de handtekening zette onder het zogenoemde Charter for Compassion, een verklaring die heel in het kort neerkomt op: behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Om elkaar te steunen, moet je elkaar kunnen vinden. Daarom is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan een digitale ‘compassiekaart’ waarop alle ‘compassievolle activiteiten’ in Leiden te vinden zijn: leidencompassiestad.nu