Vinger aan de pols - Libertas Leiden
  • Vinger aan de pols

Vinger aan de pols

De begroting, het kwaliteitsplan, bestuurs-veranderingen, sensoren in de Thuiszorg, buurtbewoners in de restaurants… Bij elk advies en plan houdt de Cliëntenraad voor ogen: wat is het belang voor de cliënt?

“In 2017 was de cliëntenraad met vijf leden op volle sterkte en zijn we op stoom gekomen met de nieuwe
bestuurder,” vertelt Ben Noorlander, voorzitter van de cliëntenraad. “Naast de gebruikelijke adviezen over de begroting, het personeelsbeleid en het kwaliteitsplan hebben we afgelopen jaar bovendien helder geformuleerd bij welke onderwerpen we betrokken willen zijn.”

Zichtbaarheid van de cliëntenraad
“Een belangrijk onderwerp was de verbinding met onze achterban, de cliënten, en het vergroten van onze zichtbaarheid naar hen toe. Zo waren we aanwezig bij de bewonerscommissies en spiegelgesprekken van de sector Wonen met Zorg,” gaat Noorlander verder. “Want dan horen we wat er leeft onder de cliënten. Hoe bevalt bijvoorbeeld het tijdelijke onderkomen, van ex-bewoners Robijnhof, in Rijn en Vliet? Hoe ervaren cliënten het als de restaurants hun deuren openzetten voor buurtbewoners?”

“Wij kunnen niet achter de deuren kijken,” legt Janny Tuinman uit, lid van de cliëntenraad. “Dat geldt nog
meer voor thuiszorgcliënten. Om meer van hen te horen hebben we samen met de sectormanager Thuiszorg een thuiszorggerichte enquête opgesteld. Via deze en andere cliënttevredenheidsonderzoeken horen we gelukkig terug dat de tevredenheid van cliënten vorig jaar is toegenomen.”

Samenhang tussen alle informatie
Noorlander: “Dat brengt ons op een ander punt dat onze speciale aandacht heeft. Er is veel informatie beschikbaar over de cliënten: uit enquêtes, rapportages van de klachtenfunctionaris en spiegelgesprekken.
Wij zijn nog op zoek naar de samenhang tussen alle beschikbare informatie, om er meer mee te kunnen doen in onze werkplannen.”

Beiden zijn blij met de ontwikkelingen die de kwaliteit van zorg vorig jaar hebben verhoogd, zoals de aanwezigheid - sinds 2016 - van een locatieverpleegkundige op de woonzorglocaties, en het nieuwe online
medicatiesysteem.

Belang van persoonlijke aandacht
De cliëntenraad houdt vinger aan de pols bij de nieuw ingevoerde tablets en sensoren. Tuinman: “Het zijn
mooie ontwikkelingen, die het personeel in hun werk ondersteunen en tijd schelen. Maar het moet niet ten
koste gaan van menselijke aandacht voor een cliënt, daar blijven we bij deze en andere nieuwe ontwikkelingen alert op!”